Sąd Okręgowy w Łomży

Działania na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem

Ministerstwo  Sprawiedliwości

JEŻELI   JESTEŚ   OSOBĄ   POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM  -  PAMIĘTAJ!   MOŻESZ OTRZYMAĆ  BEZPŁATNĄ   POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2014-10-02 16:25
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2014-10-02 16:26:42
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2023-09-20 11:29:35

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności