Sąd Okręgowy w Łomży

Broszury informacyjno-edukacyjne

Poradnik prawny dla młodzieży
 
Dom, szkoła, sklep, bank, zakupy przez Internet, pierwsza praca …Czy wiedza o tym jakie i komu przysługują prawa jest przydatna w wielu codziennych sytuacjach życiowych?
 
Odpowiedź na to i wiele innych, ważnych pytań można znaleźć w przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości innowacyjnym poradniku „Przychodzi uczeń do prawnika…”, który jest przewodnikiem po prawie adresowanym dla młodzieży. Ma on uświadamiać, że znajomość prawa jest korzystna, chroni przed zagrożeniami i pomaga w codziennym życiu, z  czego często nie zdajemy sobie sprawy.
 
Poradnik obejmujący zagadnienia bliskie młodzieży, w przystępnej, atrakcyjnej formie oraz napisany językiem dostosowanym do odbiorców jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poradnik zawiera przydatne informacje m. in. o tym, jak pobierać pliki ze stron internetowych, jak korzystać z portali społecznościowych, podstawy praw konsumenta czy informacje o odpowiedzialności osób poniżej 18 roku życia. Wskazano w nim także jak kształtuje się odpowiedzialność młodych ludzi za popełnione przez nich czyny, poruszono kwestie stalkingu, czy ochrony wizerunku w Internecie. Książka przybliża też zawody prawnicze oraz przebieg postępowań sądowych.
 
Poradnik podzielony jest na dwie części. W pierwszej, skierowanej dla młodzieży gimnazjalnej, zagadnienia prawne są przedstawione według miejsc, w których mogą wystąpić różne zdarzenia, stąd tytuły rozdziałów: „Szkoła”, „Sklep”, „Dom”. W części dla młodzieży ponadgimnazjalnej, bardziej rozbudowanej, bezpośrednio nawiązano do zagadnień prawnych, omawianych w danych rozdziałach, stąd ich tytuły np. „Konsument to ja!”, „Pracuję i zarabiam” czy „Prawa ucznia”.
 
Forma elektroniczna książki jest dostępna na stronie internetowej ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: Poradnik prawny dla młodzieży

 

Broszury wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Zamieszczone poniżej publikacje w przejrzysty sposób opisują prawa i obowiązki obywatelazwiązane z wymiarem sprawiedliwości, takich jak:
 
- prawo do sądu,
- prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki,
- prawo do dwuinstancyjnego postępowania,
- prawo do poszanowania wolności i godnego traktowania,
- prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy,
- prawo do obrony,
- prawo do pomocy w postępowaniu,
- prawo dowodzenia,
- prawo do informacji,
- prawo do ugodowego zakończenia sprawy,
- prawo do wynagrodzenia niezgodnych z prawem decyzji sądu,
- obowiązek odpowiedniego zachowania,
- obowiązek mówienia prawdy,
- obowiązek terminowego dokonywania czynności,
- obowiązek stawiennictwa,
- obowiązek dostarczania dowodów,
- obowiązek ponoszenia kosztów procesu,
- obowiązek wykonania orzeczeń sądu.

Ponadto w broszurach zawarto informacje o systemie sądownictwa polskiego, prokuraturze i Trybunale Konstytucyjnym. Także o Europejskim Trybunale Praw Człowieka i Europejskim Trybunale Sprawiedliwości oraz o składaniu skarg. Odpowiadają również na najczęściej zadawane pytania dotyczące postępowania cywilnego, karnego i sądowoadministracyjnego.

Broszury informacyjno-edukacyjne wraz z wzorami pism procesowych:
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym
 
 
Broszura wydana przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje

Broszura pt. "Będę świadkiem w sądzie" została przygotowana przez Fundację Dzieci Niczyje i stanowi element kampanii „Dziecko – świadek szczególnej troski”.
Ta publikacja stanowi poradnik dla dzieci i młodzieży, które będą występowały przed sądem w roli świadka. Jest bogato ilustrowana i napisana językiem przystępnym dla młodych osób. Wyjaśnia ona:
- na czym polega zadanie świadka, 
- z kim spotka się dziecko będące świadkiem,
- co dzieje się w sądzie w trakcie sprawy sądowej,
- jak wygląda pokój przesłuchań,
- co będzie się działo po zakończeniu sprawy w sądzie.
 
Ważne 
Zaleca się, by w lekturze broszury towarzyszyła dziecku osoba dorosła zorientowana w procedurach sądowych, która odpowie na pytania i wątpliwości dziecka oraz będzie mogła przekazać informacje o potrzebach dziecka prokuratorowi lub sędziemu.
 
Broszury zostały wydane i opublikowane w ramach realizacji Projektu Ministerstwa Sprawiedliwości „Ułatwianie dostępu do wymiaru Sprawiedliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2016-02-09 10:33
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2016-02-09 10:46:18
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2023-09-19 14:02:11

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności