Sąd Okręgowy w Łomży

Rzecznik prasowy

- w zakresie spraw  cywilnych

Sędzia Sądu Okręgowego Wiesława Kozikowska

tel telefon: 86 215 42 38

mail adres email: rzecznik@lomza.so.gov.pl

home pokój nr 24

 

- w zakresie spraw karnych

Sędzia Sądu Okręgowego Jan Leszczewski

tel telefon:  690 606 700

mail adres email:rzecznik@lomza.so.gov.pl

home pokój nr 21

 

W zakresie swych kompetencji rzecznik prasowy:

  • udziela informacji co do spraw będących przedmiotem rozpoznania w sądach okręgu łomżyńskiego,
  • formułuje komunikaty w przypadku rozpoznania przez sądy spraw budzących zainteresowanie środków masowego przekazu,
  • pośredniczy w uzyskiwaniu dla przedstawicieli mediów zgody na dostęp do akt sprawy oraz innych zezwoleń przewidzianych przepisami odpowiednich procedur,
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: dnia: 2008-09-15 11:40
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-09-15 11:41:38
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2020-01-31 10:22:27

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności