Sąd Okręgowy w Łomży
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Okręgowego w Łomży

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
I Ns 83/19 2 2019-11-18 08:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 93/19 2 2019-11-18 08:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 94/19 2 2019-11-18 08:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 77/19 2 2019-11-18 08:25:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 87/19 2 2019-11-18 08:27:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ca 366/19 1 2019-11-18 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I Ca 237/19 BRAK SALI 2019-11-18 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I Ns 78/19 2 2019-11-18 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 428/18 1 2019-11-18 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
II K 51/17 3 2019-11-18 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Kz 152/19 4 2019-11-18 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 418/18 1 2019-11-18 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 582/19 2 2019-11-18 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Bernard Tadeusz Szymański, Hanna Modzelewska
I C 569/19 1 2019-11-18 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 318/19 1 2019-11-18 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 93/19 BRAK SALI 2019-11-18 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 627/18 2 2019-11-18 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Hanna Modzelewska, Bernard Tadeusz Szymański
I C 419/19 1 2019-11-18 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 427/19 2 2019-11-18 15:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I Ca 361/19 2 2019-11-19 08:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 564/19 2 2019-11-19 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
III U 356/19 5 2019-11-19 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II K 13/19 3 2019-11-19 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II K 39/18 4 2019-11-19 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
III U 377/19 5 2019-11-19 09:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 170/19 5 2019-11-19 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 305/19 5 2019-11-19 10:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 570/19 2 2019-11-19 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
III U 309/19 5 2019-11-19 10:40:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 324/19 5 2019-11-19 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 239/19 5 2019-11-19 11:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 147/19 5 2019-11-19 11:50:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 542/18 2 2019-11-19 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III U 31/19 5 2019-11-19 12:10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 62/19 5 2019-11-19 12:40:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 132/19 5 2019-11-19 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 756/18 1 2019-11-19 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 579/19 BRAK SALI 2019-11-19 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 147/19 BRAK SALI 2019-11-19 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 173/18 1 2019-11-19 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
II Ka 161/19 4 2019-11-20 08:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
I Ca 362/19 1 2019-11-20 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 418/19 2 2019-11-20 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
Ławnik: Andrzej Ksepka, Małgorzata Dziubińska
II Ka 228/19 3 2019-11-20 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 530/19 1 2019-11-20 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 391/19 2 2019-11-20 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
Ławnik: Andrzej Ksepka, Małgorzata Dziubińska
II Ka 239/19 4 2019-11-20 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ka 233/19 4 2019-11-20 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 415/19 2 2019-11-20 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
Ławnik: Andrzej Ksepka, Małgorzata Dziubińska
I C 396/19 2 2019-11-20 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
Ławnik: Andrzej Ksepka, Małgorzata Dziubińska
I C 393/19 2 2019-11-20 12:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
Ławnik: Andrzej Ksepka, Małgorzata Dziubińska
I C 228/19 1 2019-11-20 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 402/19 2 2019-11-20 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
Ławnik: Andrzej Ksepka, Małgorzata Dziubińska
II Ka 233/19 4 2019-11-20 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 405/19 2 2019-11-20 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
Ławnik: Andrzej Ksepka, Małgorzata Dziubińska
I Ca 191/19 BRAK SALI 2019-11-20 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I Ca 337/19 2 2019-11-21 08:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ca 296/19 2 2019-11-21 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 337/19 1 2019-11-21 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Anna Rogalska, Elżbieta Sulkowska
I Ca 70/19 3 2019-11-21 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 477/19 1 2019-11-21 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
Ławnik: Anna Rogalska, Elżbieta Sulkowska
I Ca 296/19 2 2019-11-21 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III U 411/19 5 2019-11-21 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 564/19 2 2019-11-21 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Teresa Adamczyk, Elżbieta Kapusta
III U 328/19 5 2019-11-21 09:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I Ca 370/19 4 2019-11-21 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 340/19 1 2019-11-21 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Elżbieta Sulkowska, Anna Rogalska
III U 421/19 5 2019-11-21 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II K 66/18 3 2019-11-21 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III U 424/19 5 2019-11-21 10:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 570/19 2 2019-11-21 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Teresa Adamczyk, Elżbieta Kapusta
III U 417/19 5 2019-11-21 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 216/19 5 2019-11-21 11:15:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 441/19 5 2019-11-21 11:45:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 542/18 2 2019-11-21 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Teresa Adamczyk, Elżbieta Kapusta
I C 459/19 1 2019-11-21 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
Ławnik: Anna Rogalska, Elżbieta Sulkowska
III U 307/19 5 2019-11-21 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 288/19 5 2019-11-21 12:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I Co 114/19 1 2019-11-22 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I Ca 368/19 2 2019-11-22 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ca 352/19 2 2019-11-22 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 442/19 2 2019-11-22 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Stanulewicz
Ławnik: Dariusz Romanowski, Elżbieta Rojek
I C 530/19 1 2019-11-22 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
II Kz 124/19 4 2019-11-22 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I Ns 53/19 2 2019-11-22 09:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 91/19 2 2019-11-22 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II Ko 86/19 4 2019-11-22 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I Ns 92/19 2 2019-11-22 10:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 443/19 2 2019-11-22 10:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Stanulewicz
Ławnik: Dariusz Romanowski, Elżbieta Rojek
I Ns 95/19 2 2019-11-22 10:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 97/19 2 2019-11-22 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 96/19 2 2019-11-22 10:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 98/19 2 2019-11-22 10:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 101/19 2 2019-11-22 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 99/19 2 2019-11-22 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 100/19 2 2019-11-22 11:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 106/19 2 2019-11-22 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 90/19 2 2019-11-22 11:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 82/19 2 2019-11-22 11:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 107/19 2 2019-11-22 11:55:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 444/19 2 2019-11-22 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Stanulewicz
Ławnik: Dariusz Romanowski, Elżbieta Rojek
I Ns 109/19 2 2019-11-22 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 108/19 2 2019-11-22 12:05:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 104/19 2 2019-11-22 12:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 105/19 2 2019-11-22 12:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 102/19 2 2019-11-22 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 445/19 2 2019-11-22 12:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Stanulewicz
Ławnik: Dariusz Romanowski, Elżbieta Rojek
I C 527/19 BRAK SALI 2019-11-22 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Hanna Marianna Nowicka, Ewa Joanna Dardzińska
I C 451/19 2 2019-11-22 13:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Stanulewicz
Ławnik: Dariusz Romanowski, Elżbieta Rojek
I C 737/19 1 2019-11-25 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Małgorzata Dziubińska
I C 712/19 1 2019-11-25 09:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Małgorzata Dziubińska
I C 746/19 1 2019-11-25 10:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Małgorzata Dziubińska
I C 654/19 1 2019-11-25 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Małgorzata Dziubińska
I C 612/19 1 2019-11-25 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Małgorzata Dziubińska
I C 369/19 1 2019-11-25 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Wiesława Dymnicka, Małgorzata Dziubińska
I C 698/19 1 2019-11-25 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Małgorzata Dziubińska
I C 639/17 BRAK SALI 2019-11-25 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I Co 88/19 1 2019-11-26 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 558/19 2 2019-11-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 505/19 1 2019-11-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 578/19 2 2019-11-26 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 24/19 1 2019-11-26 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 581/19 2 2019-11-26 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 542/19 1 2019-11-26 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 461/19 2 2019-11-26 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 462/19 2 2019-11-26 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 247/19 1 2019-11-26 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 515/19 2 2019-11-27 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz, Ewa Joanna Dardzińska, Janina Karpińska, Hanna Marianna Nowicka
I C 681/19 1 2019-11-27 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Bogumiła Lenczewska
I Ca 360/19 BRAK SALI 2019-11-27 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II Ka 230/19 4 2019-11-27 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 527/17 2 2019-11-27 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz, Ewa Joanna Dardzińska, Janina Karpińska, Hanna Marianna Nowicka
I C 435/19 5 2019-11-27 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 512/18 1 2019-11-27 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Bogumiła Lenczewska
II Ka 241/19 4 2019-11-27 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 713/19 2 2019-11-27 09:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz, Janina Karpińska, Ewa Joanna Dardzińska, Hanna Marianna Nowicka
II Ka 238/19 4 2019-11-27 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 227/19 4 2019-11-27 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 217/19 4 2019-11-27 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ka 234/19 4 2019-11-27 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ka 244/19 4 2019-11-27 10:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 668/19 1 2019-11-27 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Bogumiła Lenczewska
I C 523/19 2 2019-11-27 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz, Ewa Joanna Dardzińska, Janina Karpińska, Hanna Marianna Nowicka
II Ka 229/19 3 2019-11-27 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 777/16 1 2019-11-27 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Bogumiła Lenczewska
II Ka 218/19 4 2019-11-27 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 173/18 2 2019-11-27 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz, Ewa Joanna Dardzińska, Janina Karpińska, Hanna Marianna Nowicka
I C 114/19 1 2019-11-27 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Bogumiła Lenczewska
I C 756/18 2 2019-11-27 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz, Ewa Joanna Dardzińska, Janina Karpińska, Hanna Marianna Nowicka
I C 374/19 2 2019-11-28 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I Ca 190/19 1 2019-11-28 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
II K 29/18 4 2019-11-28 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I Ca 344/19 1 2019-11-28 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 459/19 2 2019-11-28 09:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
Ławnik: Anna Rogalska, Elżbieta Sulkowska
I C 338/19 2 2019-11-28 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Ca 335/19 1 2019-11-28 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II K 28/19 3 2019-11-28 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I Ca 371/19 1 2019-11-28 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 469/19 2 2019-11-28 11:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
Ławnik: Anna Rogalska, Elżbieta Sulkowska
I Ca 302/19 BRAK SALI 2019-11-28 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I Ca 155/19 1 2019-11-28 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 475/19 2 2019-11-28 13:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
Ławnik: Anna Rogalska, Elżbieta Sulkowska
I Ca 369/19 BRAK SALI 2019-11-29 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II Kz 145/19 BRAK SALI 2019-11-29 08:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ka 242/19 4 2019-11-29 08:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I Ns 64/19 1 2019-11-29 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II Ka 152/19 4 2019-11-29 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 666/18 2 2019-11-29 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Ewa Joanna Dardzińska, Janina Karpińska
II Kzw 135/19 4 2019-11-29 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
III Ua 11/19 5 2019-11-29 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 213/19 1 2019-11-29 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Sławomira Ewa Mariak, Marzena Rogalska
II K 20/19 3 2019-11-29 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II K 29/18 4 2019-11-29 09:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
III Pa 10/19 5 2019-11-29 09:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 541/19 1 2019-11-29 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Sławomira Ewa Mariak, Marzena Rogalska
II Kz 138/19 4 2019-11-29 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III Ua 13/19 5 2019-11-29 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III Ua 14/19 5 2019-11-29 10:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III Uz 3/19 5 2019-11-29 10:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III Ua 18/16 5 2019-11-29 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 653/18 2 2019-11-29 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Janina Karpińska, Ewa Joanna Dardzińska
I C 537/19 1 2019-11-29 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Marzena Rogalska, Sławomira Ewa Mariak
III Ua 12/19 5 2019-11-29 11:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski
I C 636/18 2 2019-11-29 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Ewa Joanna Dardzińska, Janina Karpińska
I C 539/19 1 2019-11-29 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Sławomira Ewa Mariak, Marzena Rogalska
I C 536/19 1 2019-11-29 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Sławomira Ewa Mariak, Marzena Rogalska
I C 78/19 2 2019-11-29 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Ewa Joanna Dardzińska, Janina Karpińska
I C 547/18 1 2019-11-29 14:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Marzena Rogalska, Sławomira Ewa Mariak
I C 92/18 2 2019-12-02 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 254/19 2 2019-12-02 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 255/18 1 2019-12-02 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Ca 338/19 BRAK SALI 2019-12-02 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 768/19 2 2019-12-02 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114