Sąd Okręgowy w Łomży
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Okręgowego w Łomży

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
I Ca 316/19 2 2019-09-23 08:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ca 262/19 1 2019-09-23 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 497/19 2 2019-09-23 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Roman Tyszka
I C 161/18 1 2019-09-23 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
II Kzw 114/19 BRAK SALI 2019-09-23 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 51/18 1 2019-09-23 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 589/19 2 2019-09-23 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Roman Tyszka
I C 598/19 2 2019-09-23 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Roman Tyszka
II Kzw 110/19 BRAK SALI 2019-09-23 11:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I Ca 256/19 2 2019-09-23 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 502/19 2 2019-09-23 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Roman Tyszka
I C 604/19 2 2019-09-23 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Roman Tyszka
I C 397/19 2 2019-09-23 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Roman Tyszka
I C 682/18 2 2019-09-23 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Roman Tyszka
I Co 61/19 1 2019-09-23 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 291/19 1 2019-09-23 14:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 795/18 1 2019-09-23 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I Ca 319/19 1 2019-09-24 08:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ca 317/19 1 2019-09-24 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I Co 81/19 2 2019-09-24 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Małgorzata Duda, Barbara Kuźniecow
II Kz 127/19 4 2019-09-24 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 793/18 2 2019-09-24 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Małgorzata Duda
I C 503/19 1 2019-09-24 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Ewa Joanna Dardzińska, Janina Karpińska
II Kp 167/19 4 2019-09-24 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Kp 177/19 4 2019-09-24 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II K 61/18 3 2019-09-24 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 4/19 1 2019-09-24 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Ewa Joanna Dardzińska, Janina Karpińska
I Ca 316/19 BRAK SALI 2019-09-24 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 611/18 2 2019-09-24 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Małgorzata Duda, Barbara Kuźniecow
I C 756/18 1 2019-09-24 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Ewa Joanna Dardzińska, Janina Karpińska
I Ca 200/19 BRAK SALI 2019-09-24 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ca 234/19 BRAK SALI 2019-09-24 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 321/17 2 2019-09-24 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Małgorzata Duda, Barbara Kuźniecow
III U 351/18 5 2019-09-24 14:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 173/18 1 2019-09-24 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Ewa Joanna Dardzińska, Janina Karpińska
III U 197/19 5 2019-09-24 14:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 714/17 BRAK SALI 2019-09-24 14:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 515/19 BRAK SALI 2019-09-24 15:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 241/19 1 2019-09-25 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Barbara Kuźniecow, Marzena Rogalska, Małgorzata Duda
II Ka 181/19 4 2019-09-25 08:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ka 159/19 4 2019-09-25 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 252/19 1 2019-09-25 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Marzena Rogalska, Barbara Kuźniecow, Małgorzata Duda
II Ka 171/19 4 2019-09-25 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ka 176/19 4 2019-09-25 09:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ka 142/19 4 2019-09-25 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II Ka 190/19 4 2019-09-25 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ka 191/19 4 2019-09-25 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ka 193/19 4 2019-09-25 11:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I Ca 287/19 1 2019-09-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 376/18 1 2019-09-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Marzena Rogalska, Bogumiła Lenczewska
II K 24/19 3 2019-09-26 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 408/18 1 2019-09-26 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Marzena Rogalska, Bogumiła Lenczewska
II Kzw 107/19 4 2019-09-26 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Kzw 108/19 4 2019-09-26 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Kzw 100/19 4 2019-09-26 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Kzw 109/19 4 2019-09-26 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 495/19 1 2019-09-26 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Marzena Rogalska, Bogumiła Lenczewska
I C 111/19 1 2019-09-26 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Marzena Rogalska, Bogumiła Lenczewska
I C 114/19 1 2019-09-26 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Marzena Rogalska, Bogumiła Lenczewska
I C 359/19 1 2019-09-26 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Marzena Rogalska, Bogumiła Lenczewska
II Ko 290/19 4 2019-09-27 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ko 242/19 BRAK SALI 2019-09-27 08:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Kzw 102/19 4 2019-09-27 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 376/18 1 2019-09-27 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 349/19 2 2019-09-27 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Stanulewicz
Ławnik: Dariusz Romanowski, Elżbieta Rojek
I C 352/19 2 2019-09-27 10:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Stanulewicz
Ławnik: Dariusz Romanowski, Elżbieta Rojek
I C 355/19 2 2019-09-27 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Stanulewicz
Ławnik: Dariusz Romanowski, Elżbieta Rojek
I C 364/19 2 2019-09-27 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Stanulewicz
Ławnik: Dariusz Romanowski, Elżbieta Rojek
I C 111/19 1 2019-09-27 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 114/19 1 2019-09-27 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 380/19 2 2019-09-27 12:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Stanulewicz
Ławnik: Dariusz Romanowski, Elżbieta Rojek
II K 66/18 3 2019-09-27 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 359/19 1 2019-09-27 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 377/19 2 2019-09-27 13:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Stanulewicz
Ławnik: Dariusz Romanowski, Elżbieta Rojek
I Co 99/19 2 2019-10-01 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Roman Tyszka
I C 579/19 2 2019-10-01 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Roman Tyszka
II Ka 187/19 4 2019-10-01 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 560/19 2 2019-10-01 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Roman Tyszka
I C 92/18 2 2019-10-01 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Dariusz Romanowski, Wiesława Dymnicka, Ewa Różańska, Roman Tyszka
I C 606/19 2 2019-10-01 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Roman Tyszka
I C 598/19 2 2019-10-01 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Roman Tyszka
I C 151/19 2 2019-10-02 08:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I Ca 257/19 1 2019-10-02 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 193/19 2 2019-10-02 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 814/17 1 2019-10-02 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Marzena Rogalska, Barbara Kuźniecow, Sławomira Ewa Mariak, Małgorzata Duda
III U 475/18 5 2019-10-02 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 161/19 4 2019-10-02 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ka 167/19 4 2019-10-02 09:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
III U 119/19 5 2019-10-02 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 168/19 4 2019-10-02 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 488/19 1 2019-10-02 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Barbara Kuźniecow, Marzena Rogalska, Sławomira Ewa Mariak, Małgorzata Duda
I C 819/18 1 2019-10-02 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Marzena Rogalska, Barbara Kuźniecow, Małgorzata Duda
II Ka 194/19 BRAK SALI 2019-10-02 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ka 196/19 4 2019-10-02 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
III U 386/19 5 2019-10-02 11:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 192/19 4 2019-10-02 11:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ka 195/19 4 2019-10-02 11:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
III U 387/19 5 2019-10-02 11:50:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 123/19 4 2019-10-02 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 129/18 1 2019-10-02 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Barbara Kuźniecow, Marzena Rogalska, Sławomira Ewa Mariak, Małgorzata Duda
I C 109/19 2 2019-10-02 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
III U 390/19 5 2019-10-02 12:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 392/19 5 2019-10-02 12:40:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 157/19 2 2019-10-02 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 126/19 1 2019-10-02 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Barbara Kuźniecow, Marzena Rogalska, Sławomira Ewa Mariak, Małgorzata Duda
III U 394/19 5 2019-10-02 13:10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 364/18 2 2019-10-02 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Ca 230/19 BRAK SALI 2019-10-02 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 334/19 2 2019-10-03 08:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I Ca 303/19 1 2019-10-03 08:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I Ca 305/19 1 2019-10-03 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 378/19 2 2019-10-03 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
Ławnik: Anna Rogalska, Elżbieta Sulkowska
I C 458/18 1 2019-10-03 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Ca 308/19 1 2019-10-03 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II K 21/19 4 2019-10-03 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 368/19 2 2019-10-03 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
Ławnik: Anna Rogalska, Elżbieta Sulkowska
I C 608/18 2 2019-10-03 09:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I C 373/19 2 2019-10-03 09:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Edyta Dorota Piorunek
I C 256/19 1 2019-10-03 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 769/18 2 2019-10-03 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 57/19 1 2019-10-03 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
II Kz 98/19 4 2019-10-03 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I Ca 252/19 BRAK SALI 2019-10-03 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 333/19 1 2019-10-03 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 32/19 1 2019-10-03 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I Ca 198/19 BRAK SALI 2019-10-03 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 235/19 2 2019-10-04 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Ewa Joanna Dardzińska, Janina Karpińska, Hanna Marianna Nowicka
I Ca 265/19 1 2019-10-04 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II K 22/19 3 2019-10-04 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 129/19 1 2019-10-04 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Sławomira Ewa Mariak, Marzena Rogalska
I Ns 57/19 2 2019-10-04 09:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 73/19 2 2019-10-04 09:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 68/19 2 2019-10-04 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 69/19 2 2019-10-04 10:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 67/19 2 2019-10-04 10:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 72/19 2 2019-10-04 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 74/19 2 2019-10-04 10:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 64/19 2 2019-10-04 10:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 75/19 2 2019-10-04 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 71/19 2 2019-10-04 11:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 76/19 2 2019-10-04 11:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 79/19 2 2019-10-04 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 78/19 2 2019-10-04 11:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 53/19 2 2019-10-04 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 4/19 2 2019-10-04 12:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 507/19 2 2019-10-04 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Ewa Joanna Dardzińska, Janina Karpińska, Hanna Marianna Nowicka
I C 236/19 2 2019-10-04 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Janina Karpińska, Ewa Joanna Dardzińska, Hanna Marianna Nowicka
I Ca 242/19 BRAK SALI 2019-10-04 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I Ca 312/19 2 2019-10-07 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ca 263/19 2 2019-10-07 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 209/19 1 2019-10-07 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Dorota Górska, Małgorzata Dziubińska
I C 207/18 1 2019-10-07 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Dorota Górska, Małgorzata Dziubińska
I Ca 314/19 2 2019-10-07 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I Ca 321/19 2 2019-10-07 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 682/18 BRAK SALI 2019-10-07 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 202/19 1 2019-10-07 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Dorota Górska, Małgorzata Dziubińska
I Ca 323/19 2 2019-10-07 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 717/18 1 2019-10-07 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Dorota Górska, Małgorzata Dziubińska
I C 161/18 BRAK SALI 2019-10-07 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 307/19 1 2019-10-07 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Dorota Górska, Małgorzata Dziubińska
I Ca 311/19 2 2019-10-08 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 144/19 1 2019-10-08 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
II K 39/18 3 2019-10-08 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 527/19 1 2019-10-08 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 229/19 2 2019-10-08 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 542/19 1 2019-10-08 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 237/18 2 2019-10-08 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 527/17 1 2019-10-08 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
II K 18/19 3 2019-10-08 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 313/17 2 2019-10-08 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Teresa Adamczyk, Elżbieta Kapusta
I C 636/18 1 2019-10-08 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 298/19 2 2019-10-08 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Teresa Adamczyk, Elżbieta Kapusta
I C 420/19 1 2019-10-08 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114