Sąd Okręgowy w Łomży
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Okręgowego w Łomży

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
I Ca 106/17 1 2017-03-29 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 652/15 2 2017-03-29 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Marzena Rogalska, Dorota Górska
II Ka 63/17 4 2017-03-29 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ka 54/17 4 2017-03-29 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 123/17 1 2017-03-29 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Bernard Tadeusz Szymański, Marta Ponichowska
II Ka 55/17 4 2017-03-29 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ka 57/17 4 2017-03-29 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 58/17 4 2017-03-29 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 705/16 2 2017-03-29 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Marzena Rogalska, Dorota Górska
II Ka 60/17 4 2017-03-29 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 62/17 4 2017-03-29 09:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ka 61/17 4 2017-03-29 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 60/17 1 2017-03-29 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Bernard Tadeusz Szymański, Marta Ponichowska
II Ka 59/17 3 2017-03-29 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ka 70/17 4 2017-03-29 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ka 56/17 3 2017-03-29 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 118/17 2 2017-03-29 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Marzena Rogalska, Dorota Górska
I C 5/17 2 2017-03-29 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 791/16 1 2017-03-29 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Bernard Tadeusz Szymański, Marta Ponichowska
I Ca 67/17 2 2017-03-29 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 34/17 2 2017-03-29 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Marzena Rogalska, Dorota Górska
I Ca 296/16 2 2017-03-29 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 785/16 1 2017-03-29 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Bernard Tadeusz Szymański, Marta Ponichowska
I C 576/16 2 2017-03-29 13:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Marzena Rogalska, Dorota Górska
III U 63/17 5 2017-03-29 14:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 494/16 1 2017-03-29 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Bernard Tadeusz Szymański, Marta Ponichowska
I Ns 136/16 2 2017-03-30 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
I C 45/17 2 2017-03-30 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Teresa Adamczyk, Dorota Wiśniewska
III U 439/16 5 2017-03-30 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I Ca 68/17 2 2017-03-30 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
III U 51/17 5 2017-03-30 09:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I Ca 50/17 2 2017-03-30 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
III U 19/17 5 2017-03-30 09:40:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 129/17 2 2017-03-30 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Teresa Adamczyk, Dorota Wiśniewska
I Ca 2/17 2 2017-03-30 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
II K 10/17 4 2017-03-30 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III U 71/17 5 2017-03-30 10:10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II K 34/16 4 2017-03-30 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I Ca 77/17 2 2017-03-30 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
II K 51/16 3 2017-03-30 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
III U 41/17 5 2017-03-30 10:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Kzw 40/17 4 2017-03-30 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 3/17 2 2017-03-30 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Teresa Adamczyk, Dorota Wiśniewska
I Ca 63/17 BRAK SALI 2017-03-30 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Ca 79/17 2 2017-03-30 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
III U 78/17 5 2017-03-30 11:10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I Ca 82/17 2 2017-03-30 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
III Uo 61/17 5 2017-03-30 11:40:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 533/16 2 2017-03-30 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Teresa Adamczyk, Dorota Wiśniewska
I Ca 84/17 2 2017-03-30 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I Ca 22/17 2 2017-03-30 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 692/16 2 2017-03-30 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Teresa Adamczyk, Dorota Wiśniewska
I Ca 302/16 2 2017-03-30 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I Ca 89/17 2 2017-03-30 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ca 86/17 2 2017-03-30 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 527/16 2 2017-03-30 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Teresa Adamczyk, Dorota Wiśniewska
I Ca 97/17 2 2017-03-30 14:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
II Ko 81/17 4 2017-03-31 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 754/16 1 2017-03-31 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Elżbieta Sulkowska, Danuta Momot
II Kzw 37/17 4 2017-03-31 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Kzw 41/17 4 2017-03-31 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ka 47/17 4 2017-03-31 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II Ko 69/17 4 2017-03-31 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Kzw 39/17 4 2017-03-31 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Kp 69/17 4 2017-03-31 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Kzw 38/17 4 2017-03-31 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 41/16 1 2017-03-31 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
II Kzw 40/17 4 2017-03-31 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I Ca 60/17 BRAK SALI 2017-03-31 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Ca 85/17 BRAK SALI 2017-03-31 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Ca 73/17 BRAK SALI 2017-03-31 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 218/16 2 2017-04-03 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Dorota Pieńkowska, Wiesława Król
II Kzw 44/17 4 2017-04-03 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 707/16 2 2017-04-03 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Dorota Pieńkowska, Wiesława Król
I C 31/17 1 2017-04-03 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 803/16 2 2017-04-03 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Dorota Pieńkowska, Wiesława Król
I C 25/17 1 2017-04-03 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 700/15 1 2017-04-03 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
II K 7/17 4 2017-04-03 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 104/17 2 2017-04-03 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Wiesława Król, Dorota Pieńkowska
I C 142/17 2 2017-04-03 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Wiesława Król, Dorota Pieńkowska
I C 559/15 1 2017-04-03 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 30/17 2 2017-04-03 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Wiesława Król, Dorota Pieńkowska
I C 423/16 BRAK SALI 2017-04-03 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 58/17 BRAK SALI 2017-04-03 14:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
II K 37/16 3 2017-04-04 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 174/15 1 2017-04-04 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz
I C 400/16 1 2017-04-04 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz
I C 505/16 1 2017-04-04 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz
II Ka 262/16 4 2017-04-04 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
III U 10/17 5 2017-04-05 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 839/16 1 2017-04-05 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II Ka 64/17 4 2017-04-05 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 76/17 2 2017-04-05 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
II Ka 73/17 4 2017-04-05 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
III U 364/16 5 2017-04-05 09:40:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 495/16 5 2017-04-05 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 67/17 4 2017-04-05 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 21/17 1 2017-04-05 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 765/16 2 2017-04-05 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
II Ka 71/17 4 2017-04-05 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 69/17 4 2017-04-05 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ka 72/17 4 2017-04-05 10:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ka 65/17 4 2017-04-05 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
III U 84/17 5 2017-04-05 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 66/17 4 2017-04-05 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
III U 86/17 5 2017-04-05 11:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 355/16 1 2017-04-05 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114