Sąd Okręgowy w Łomży
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Okręgowego w Łomży

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
I Ca 312/18 BRAK SALI 2018-09-22 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ca 299/18 2 2018-09-24 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
II Kz 138/18 4 2018-09-24 08:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Kz 139/18 4 2018-09-24 08:35:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 144/16 2 2018-09-24 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Justyna Lemańska, Teresa Adamczyk
I C 342/18 1 2018-09-24 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 525/18 1 2018-09-24 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II K 34/18 3 2018-09-24 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ko 173/18 4 2018-09-24 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II K 45/18 4 2018-09-24 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II K 8/18 3 2018-09-24 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 443/18 2 2018-09-24 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Teresa Adamczyk, Justyna Lemańska
I Ca 276/18 BRAK SALI 2018-09-24 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 639/17 2 2018-09-24 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Justyna Lemańska, Teresa Adamczyk
I C 598/17 2 2018-09-24 13:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Teresa Adamczyk, Justyna Lemańska
III U 345/18 5 2018-09-24 14:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I Ca 296/18 2 2018-09-25 08:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I Ca 282/18 1 2018-09-25 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
II K 55/16 4 2018-09-25 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II K 47/18 3 2018-09-25 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 390/18 2 2018-09-25 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Małgorzata Dziubińska
I C 383/17 1 2018-09-25 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 452/18 2 2018-09-25 09:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 532/18 1 2018-09-25 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Janina Karpińska
I C 412/18 2 2018-09-25 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
II K 46/18 4 2018-09-25 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I Ca 113/18 1 2018-09-25 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 311/17 1 2018-09-25 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Janina Karpińska
I C 392/18 2 2018-09-25 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Tomasz Makaruk
I C 82/17 BRAK SALI 2018-09-25 14:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I Ca 302/18 2 2018-09-26 08:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
I Ca 303/18 2 2018-09-26 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 823/17 1 2018-09-26 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Marzena Rogalska, Bogumiła Lenczewska
I C 262/18 1 2018-09-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Marzena Rogalska, Bogumiła Lenczewska
II Ka 193/18 4 2018-09-26 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 506/18 2 2018-09-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Andrzej Ksepka, Roman Tyszka
III U 408/17 5 2018-09-26 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 191/18 4 2018-09-26 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
III U 210/18 5 2018-09-26 09:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 533/18 2 2018-09-26 09:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Andrzej Ksepka, Roman Tyszka
II Ka 167/18 4 2018-09-26 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 287/18 1 2018-09-26 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Marzena Rogalska
II Ka 213/18 4 2018-09-26 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 483/18 2 2018-09-26 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Andrzej Ksepka, Roman Tyszka
III U 352/18 5 2018-09-26 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II K 52/17 3 2018-09-26 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II Ka 215/18 4 2018-09-26 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III U 353/18 5 2018-09-26 10:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 216/18 4 2018-09-26 10:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 462/18 1 2018-09-26 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Marzena Rogalska, Bogumiła Lenczewska
II Ka 235/18 4 2018-09-26 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 436/18 2 2018-09-26 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Andrzej Ksepka, Roman Tyszka
III U 354/18 5 2018-09-26 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 355/18 5 2018-09-26 11:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 516/18 2 2018-09-26 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Andrzej Ksepka, Roman Tyszka
II Ka 166/18 4 2018-09-26 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ka 183/18 4 2018-09-26 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 522/18 2 2018-09-26 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Andrzej Ksepka, Roman Tyszka
III U 357/18 5 2018-09-26 12:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 469/18 1 2018-09-26 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Marzena Rogalska, Bogumiła Lenczewska
II Ka 199/18 3 2018-09-26 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 538/18 2 2018-09-26 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Andrzej Ksepka, Roman Tyszka
III U 40/18 5 2018-09-26 12:40:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 156/18 5 2018-09-26 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 421/17 5 2018-09-26 13:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 89/18 1 2018-09-26 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Marzena Rogalska
I Ca 268/18 BRAK SALI 2018-09-26 14:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I Ca 262/18 BRAK SALI 2018-09-26 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
II Kp 421/18 BRAK SALI 2018-09-27 07:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Kp 423/18 BRAK SALI 2018-09-27 07:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Kp 424/18 BRAK SALI 2018-09-27 07:58:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I Ca 291/18 2 2018-09-27 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ca 290/18 2 2018-09-27 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ca 295/18 2 2018-09-27 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ca 257/18 2 2018-09-27 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II Ka 185/18 4 2018-09-27 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 667/17 2 2018-09-27 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Justyna Lemańska, Wiesława Król
I Ca 244/18 2 2018-09-27 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
II K 36/18 3 2018-09-27 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I Ca 242/18 2 2018-09-27 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ca 246/18 2 2018-09-27 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
II K 49/18 4 2018-09-27 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II K 49/18 4 2018-09-27 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ko 271/18 4 2018-09-27 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I Ca 250/18 2 2018-09-27 10:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 468/18 2 2018-09-27 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Justyna Lemańska, Wiesława Król
I Ca 252/18 2 2018-09-27 10:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
II Ka 229/18 4 2018-09-27 10:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I Ca 265/18 2 2018-09-27 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
II Ka 230/18 4 2018-09-27 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ka 228/18 4 2018-09-27 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I Ca 263/18 2 2018-09-27 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
I Ca 273/18 2 2018-09-27 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
I C 382/18 2 2018-09-27 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Justyna Lemańska, Wiesława Król
I Ca 269/18 2 2018-09-27 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
I Ca 275/18 2 2018-09-27 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
I Ca 283/18 2 2018-09-27 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 290/17 BRAK SALI 2018-09-27 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I Ca 289/18 2 2018-09-27 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ca 293/18 2 2018-09-27 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
I Ca 294/18 2 2018-09-27 14:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
I Ca 288/18 1 2018-09-28 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ca 297/18 2 2018-09-28 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 328/18 1 2018-09-28 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Ca 292/18 1 2018-09-28 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ca 298/18 2 2018-09-28 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
II Kzw 116/18 4 2018-09-28 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II K 32/18 3 2018-09-28 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 731/17 2 2018-09-28 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 494/18 1 2018-09-28 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II Kzw 118/18 4 2018-09-28 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 316/18 2 2018-09-28 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
II Kzw 97/18 4 2018-09-28 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II K 16/17 BRAK SALI 2018-09-28 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 496/18 1 2018-09-28 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II K 48/18 3 2018-09-28 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Kzw 112/18 4 2018-09-28 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Kp 413/18 4 2018-09-28 10:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 495/18 1 2018-09-28 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 194/18 2 2018-09-28 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 593/18 2 2018-09-28 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 498/18 1 2018-09-28 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 490/18 1 2018-09-28 12:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 422/18 2 2018-09-28 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 491/18 1 2018-09-28 13:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 387/18 2 2018-09-28 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 497/18 1 2018-09-28 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 565/17 BRAK SALI 2018-09-28 15:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I Ca 305/18 2 2018-10-01 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 379/18 2 2018-10-01 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Hanna Modzelewska, Bernard Tadeusz Szymański
II K 50/18 3 2018-10-01 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 449/18 1 2018-10-01 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Bożena Wyszyńska, Grażyna Hanka Zabora
I C 177/17 2 2018-10-01 09:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Hanna Modzelewska, Bernard Tadeusz Szymański
I C 140/18 1 2018-10-01 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Bożena Wyszyńska, Grażyna Hanka Zabora
I C 454/18 1 2018-10-01 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Grażyna Hanka Zabora, Bożena Wyszyńska
I C 278/16 2 2018-10-01 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Bernard Tadeusz Szymański, Hanna Modzelewska
I C 364/18 1 2018-10-01 11:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Grażyna Hanka Zabora, Bożena Wyszyńska
I C 405/18 2 2018-10-01 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Bernard Tadeusz Szymański, Hanna Modzelewska
I C 475/18 1 2018-10-01 12:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Bożena Wyszyńska, Grażyna Hanka Zabora
I C 458/18 2 2018-10-01 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Hanna Modzelewska, Bernard Tadeusz Szymański
I C 207/18 1 2018-10-01 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Bożena Wyszyńska, Grażyna Hanka Zabora
I C 519/18 2 2018-10-01 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Bernard Tadeusz Szymański, Hanna Modzelewska
I C 40/17 1 2018-10-02 08:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Co 17/18 2 2018-10-02 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 549/18 1 2018-10-02 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 588/18 2 2018-10-02 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
II K 33/18 3 2018-10-02 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 411/18 2 2018-10-02 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 511/18 1 2018-10-02 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 58/13 BRAK SALI 2018-10-02 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 138/18 2 2018-10-02 12:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 502/18 1 2018-10-02 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 502/16 2 2018-10-02 13:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 501/18 1 2018-10-02 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I Ca 400/17 2 2018-10-03 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
II Ka 141/18 4 2018-10-03 08:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II Ka 188/18 4 2018-10-03 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 481/18 1 2018-10-03 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III U 165/18 5 2018-10-03 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 552/18 2 2018-10-03 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Teresa Fromelc-Pawelczyk, Małgorzata Dziubińska
II Ka 211/18 4 2018-10-03 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
III U 245/18 5 2018-10-03 09:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 329/18 2 2018-10-03 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Teresa Fromelc-Pawelczyk, Małgorzata Dziubińska
III U 359/18 5 2018-10-03 09:50:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 344/18 1 2018-10-03 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 492/18 2 2018-10-03 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Teresa Fromelc-Pawelczyk, Małgorzata Dziubińska
II Ka 226/18 4 2018-10-03 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III U 358/18 5 2018-10-03 10:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 227/18 4 2018-10-03 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 231/18 4 2018-10-03 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III U 495/16 5 2018-10-03 10:50:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 590/18 2 2018-10-03 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Teresa Fromelc-Pawelczyk, Małgorzata Dziubińska
II Ka 197/18 4 2018-10-03 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 471/18 1 2018-10-03 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III U 290/17 5 2018-10-03 11:40:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 360/18 5 2018-10-03 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 507/18 1 2018-10-03 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 775/17 2 2018-10-03 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Teresa Fromelc-Pawelczyk, Małgorzata Dziubińska
III U 364/18 5 2018-10-03 12:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 365/18 5 2018-10-03 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 592/18 2 2018-10-03 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Teresa Fromelc-Pawelczyk, Małgorzata Dziubińska
I C 487/18 1 2018-10-03 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 602/18 2 2018-10-03 13:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Teresa Fromelc-Pawelczyk, Małgorzata Dziubińska
II Ka 165/18 4 2018-10-03 13:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ka 162/18 4 2018-10-03 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ka 151/18 4 2018-10-03 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II K 14/18 3 2018-10-04 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 557/18 2 2018-10-04 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I Ca 309/18 1 2018-10-04 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 476/18 2 2018-10-04 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I Ca 204/18 BRAK SALI 2018-10-04 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 698/17 2 2018-10-04 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I Ca 300/18 2 2018-10-05 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II Ko 263/18 3 2018-10-05 08:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ko 288/18 3 2018-10-05 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 112/18 2 2018-10-05 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Hanna Modzelewska, Elżbieta Kapusta
III U 108/18 5 2018-10-05 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II K 37/18 3 2018-10-05 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 296/18 1 2018-10-05 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III U 368/18 5 2018-10-05 09:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Kzw 105/18 4 2018-10-05 09:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Kz 115/18 4 2018-10-05 09:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
III U 332/18 5 2018-10-05 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Kzw 99/18 4 2018-10-05 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 424/18 2 2018-10-05 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Hanna Modzelewska, Elżbieta Kapusta
II Kzw 114/18 4 2018-10-05 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III U 271/18 5 2018-10-05 10:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 450/17 5 2018-10-05 10:50:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 583/18 2 2018-10-05 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Elżbieta Kapusta, Hanna Modzelewska
I C 333/18 1 2018-10-05 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III U 36/18 5 2018-10-05 11:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 184/18 5 2018-10-05 11:50:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 178/18 3 2018-10-05 11:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ka 192/18 4 2018-10-05 11:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Kop 28/18 4 2018-10-05 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 190/18 4 2018-10-05 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 597/18 2 2018-10-05 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Hanna Modzelewska, Elżbieta Kapusta
III U 72/18 5 2018-10-05 12:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 379/18 5 2018-10-05 12:40:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 381/18 2 2018-10-05 13:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Elżbieta Kapusta, Hanna Modzelewska
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114