Sąd Okręgowy w Łomży
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Okręgowego w Łomży

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
I C 450/17 BRAK SALI 2017-07-24 00:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ca 243/17 1 2017-07-24 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
II Kp 171/17 BRAK SALI 2017-07-24 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 359/16 1 2017-07-24 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Dorota Pieńkowska, Grażyna Hanka Zabora
II Kp 170/17 BRAK SALI 2017-07-24 09:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Kp 147/17 4 2017-07-24 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Kzw 107/17 BRAK SALI 2017-07-24 10:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I Ca 235/17 1 2017-07-24 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 280/17 1 2017-07-24 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Grażyna Hanka Zabora, Dorota Pieńkowska
I C 804/16 1 2017-07-24 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Grażyna Hanka Zabora, Dorota Pieńkowska
I C 155/13 1 2017-07-24 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Dorota Pieńkowska, Grażyna Hanka Zabora
II Ka 168/17 4 2017-07-24 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 310/17 1 2017-07-24 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Grażyna Hanka Zabora, Dorota Pieńkowska
II Kzw 88/17 4 2017-07-25 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II K 23/17 3 2017-07-25 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I Ca 245/17 1 2017-07-26 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II Ka 123/17 4 2017-07-26 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 342/17 1 2017-07-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Alicja Maria Jamiołkowska-Kępczyńska, Janina Karpińska
II Ka 163/17 4 2017-07-26 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 223/17 2 2017-07-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Teresa Adamczyk, Marta Prokop, Jarosław Zalewski
II Ka 174/17 4 2017-07-26 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ka 176/17 4 2017-07-26 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ka 191/17 3 2017-07-26 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ka 187/17 3 2017-07-26 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 84/17 1 2017-07-26 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Alicja Maria Jamiołkowska-Kępczyńska, Janina Karpińska
II Ka 186/17 4 2017-07-26 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ka 184/17 4 2017-07-26 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 400/17 2 2017-07-26 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Teresa Adamczyk, Jarosław Zalewski, Marta Prokop
II Ka 188/17 4 2017-07-26 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ka 172/17 3 2017-07-26 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ka 183/17 4 2017-07-26 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 391/17 2 2017-07-26 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Teresa Adamczyk, Marta Prokop, Jarosław Zalewski
I C 147/16 1 2017-07-26 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Alicja Maria Jamiołkowska-Kępczyńska, Janina Karpińska
I C 406/17 2 2017-07-26 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Teresa Adamczyk, Jarosław Zalewski, Marta Prokop
I C 126/16 1 2017-07-26 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Alicja Maria Jamiołkowska-Kępczyńska, Janina Karpińska
I C 412/17 2 2017-07-26 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Teresa Adamczyk, Jarosław Zalewski, Marta Prokop
I Ns 71/17 BRAK SALI 2017-07-26 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 421/17 2 2017-07-26 13:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Teresa Adamczyk, Jarosław Zalewski, Marta Prokop
I C 135/17 2 2017-07-26 13:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Marta Prokop, Jarosław Zalewski
II Ka 153/17 4 2017-07-26 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II Ka 134/17 4 2017-07-26 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II Ka 138/17 4 2017-07-26 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I Ca 213/17 2 2017-07-27 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I Ca 195/17 2 2017-07-27 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III U 165/17 5 2017-07-27 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Kzw 103/17 4 2017-07-27 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Kzw 104/17 4 2017-07-27 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ko 174/17 4 2017-07-27 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I Ca 199/17 2 2017-07-27 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III U 166/17 5 2017-07-27 09:40:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II K 16/17 4 2017-07-27 09:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Kz 120/17 BRAK SALI 2017-07-27 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I Ca 206/17 2 2017-07-27 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III U 144/17 5 2017-07-27 10:10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski
I Ca 220/17 2 2017-07-27 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I Ca 181/17 2 2017-07-27 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III U 76/17 5 2017-07-27 11:10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski
I Ca 226/17 2 2017-07-27 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
III U 115/17 5 2017-07-27 11:40:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski
I Ca 190/17 2 2017-07-27 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III U 173/17 5 2017-07-27 12:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I Ca 229/17 2 2017-07-27 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ca 233/17 2 2017-07-27 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
III U 175/17 5 2017-07-27 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 133/17 5 2017-07-27 13:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I Ca 18/17 2 2017-07-27 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ca 236/17 2 2017-07-27 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ca 240/17 2 2017-07-27 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Ca 251/17 2 2017-07-27 14:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
II K 26/17 3 2017-07-28 08:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I Ns 58/17 2 2017-07-28 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
I Ns 80/17 2 2017-07-28 09:05:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I Ns 72/17 2 2017-07-28 09:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Ns 75/17 2 2017-07-28 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 65/17 2 2017-07-28 09:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I Ns 68/17 2 2017-07-28 09:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ns 78/17 2 2017-07-28 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
II Kzw 98/17 4 2017-07-28 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II Kz 119/17 4 2017-07-28 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I Ns 79/17 2 2017-07-28 10:05:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ca 263/17 BRAK SALI 2017-07-28 10:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II Ko 143/17 4 2017-07-28 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II K 27/17 4 2017-07-31 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ka 146/17 4 2017-07-31 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 60/16 4 2017-07-31 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114