Sąd Okręgowy w Łomży
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Okręgowego w Łomży

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
I Ca 56/19 1 2019-03-25 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ca 73/19 2 2019-03-25 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 806/17 1 2019-03-25 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Elżbieta Antonina Gosk, Bożena Wyszyńska
I C 405/18 2 2019-03-25 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Bernard Tadeusz Szymański, Hanna Modzelewska
II Kzw 26/19 4 2019-03-25 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 821/18 2 2019-03-25 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Bernard Tadeusz Szymański, Hanna Modzelewska
II Ka 22/19 4 2019-03-25 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 103/19 1 2019-03-25 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Bożena Wyszyńska, Elżbieta Antonina Gosk
I C 112/19 1 2019-03-25 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Elżbieta Antonina Gosk, Bożena Wyszyńska
I C 121/19 2 2019-03-25 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Bernard Tadeusz Szymański, Hanna Modzelewska
I C 816/18 2 2019-03-25 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Bernard Tadeusz Szymański, Hanna Modzelewska
I C 255/18 1 2019-03-25 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Elżbieta Antonina Gosk, Bożena Wyszyńska
II K 64/18 4 2019-03-25 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 42/19 1 2019-03-25 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Bożena Wyszyńska, Elżbieta Antonina Gosk
I C 698/17 2 2019-03-25 15:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
II Kp 70/19 4 2019-03-26 00:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ko 104/19 4 2019-03-26 07:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ko 112/19 4 2019-03-26 07:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Kzw 29/19 4 2019-03-26 07:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ko 115/19 4 2019-03-26 07:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I Ca 74/19 1 2019-03-26 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I Ca 72/19 1 2019-03-26 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
II Kop 40/18 BRAK SALI 2019-03-26 08:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II Kz 15/19 4 2019-03-26 08:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II K 6/19 3 2019-03-26 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
III P 43/19 5 2019-03-26 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 137/19 2 2019-03-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Małgorzata Dziubińska
II K 39/18 4 2019-03-26 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 218/18 1 2019-03-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Hanna Marianna Nowicka, Ewa Joanna Dardzińska
III P 79/19 5 2019-03-26 09:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III P 69/19 5 2019-03-26 09:35:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III P 8/19 5 2019-03-26 09:50:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 23/19 2 2019-03-26 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Małgorzata Dziubińska
III P 6/19 5 2019-03-26 10:05:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III P 3/19 5 2019-03-26 10:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 825/18 1 2019-03-26 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Hanna Marianna Nowicka, Ewa Joanna Dardzińska
III P 2/19 5 2019-03-26 10:35:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III P 21/19 5 2019-03-26 10:50:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III P 20/19 5 2019-03-26 11:05:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III P 57/19 5 2019-03-26 11:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 76/19 2 2019-03-26 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Małgorzata Dziubińska
I C 117/19 1 2019-03-26 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Hanna Marianna Nowicka, Ewa Joanna Dardzińska
I C 155/19 2 2019-03-26 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Małgorzata Dziubińska
I C 502/18 1 2019-03-26 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Hanna Marianna Nowicka, Ewa Joanna Dardzińska
I C 166/19 2 2019-03-26 14:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Małgorzata Dziubińska
I Ca 343/18 1 2019-03-27 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
II Kz 14/19 4 2019-03-27 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I Ca 83/19 1 2019-03-27 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II Ka 56/19 4 2019-03-27 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 587/18 2 2019-03-27 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Andrzej Ksepka
I C 68/19 1 2019-03-27 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Barbara Kuźniecow, Mirosława Danuta Szulczyńska
II Ka 316/18 4 2019-03-27 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ka 57/19 4 2019-03-27 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ka 44/19 4 2019-03-27 09:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 832/18 2 2019-03-27 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
II Ka 321/18 4 2019-03-27 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 474/18 1 2019-03-27 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II Ka 51/19 4 2019-03-27 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 92/19 2 2019-03-27 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Andrzej Ksepka
I C 345/17 BRAK SALI 2019-03-27 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 66/19 2 2019-03-27 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Andrzej Ksepka, Wiesława Dymnicka
II Ka 46/19 4 2019-03-27 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ka 53/19 4 2019-03-27 11:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 48/19 3 2019-03-27 11:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 216/17 1 2019-03-27 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Barbara Kuźniecow, Mirosława Danuta Szulczyńska
I C 36/19 2 2019-03-27 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Andrzej Ksepka
II Ka 29/19 4 2019-03-27 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 32/19 3 2019-03-27 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I Ca 77/19 2 2019-03-28 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I Ca 76/19 2 2019-03-28 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ca 123/18 2 2019-03-28 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
III Pa 2/19 5 2019-03-28 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II K 5/19 3 2019-03-28 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III Ua 1/19 5 2019-03-28 09:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II K 52/17 3 2019-03-28 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I Ca 59/19 2 2019-03-28 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
III Ua 2/19 5 2019-03-28 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I Ca 60/19 2 2019-03-28 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III Pa 3/19 5 2019-03-28 10:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III Uz 1/18 5 2019-03-28 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III Ua 17/18 5 2019-03-28 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III Ua 3/19 5 2019-03-28 11:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I Ca 63/19 2 2019-03-28 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ca 57/19 2 2019-03-28 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ca 64/19 2 2019-03-28 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II K 1/19 4 2019-03-28 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I Ca 65/19 2 2019-03-28 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I Ca 61/19 2 2019-03-28 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ca 75/19 2 2019-03-28 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ca 81/19 2 2019-03-28 14:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II Ko 93/19 4 2019-03-29 08:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I Ca 82/19 2 2019-03-29 08:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
II Ko 87/19 4 2019-03-29 08:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 678/18 2 2019-03-29 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II Ko 91/19 4 2019-03-29 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ka 294/18 4 2019-03-29 08:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II K 3/19 4 2019-03-29 08:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 819/18 1 2019-03-29 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Sławomira Ewa Mariak
II K 68/18 4 2019-03-29 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I Ns 24/19 2 2019-03-29 09:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II Kzw 4/19 4 2019-03-29 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I Ns 12/19 2 2019-03-29 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II Kzw 19/19 4 2019-03-29 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I Ns 15/19 2 2019-03-29 10:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II Kzw 25/19 4 2019-03-29 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I Ns 16/19 2 2019-03-29 10:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 17/19 2 2019-03-29 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 18/19 2 2019-03-29 10:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 21/19 2 2019-03-29 10:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 20/19 2 2019-03-29 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 140/19 1 2019-03-29 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Sławomira Ewa Mariak
I Ns 4/19 2 2019-03-29 11:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 128/18 2 2019-03-29 11:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 22/19 2 2019-03-29 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 23/19 2 2019-03-29 11:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 8/19 2 2019-03-29 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 125/18 1 2019-03-29 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
II Ko 28/19 3 2019-03-29 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 116/19 1 2019-03-29 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Sławomira Ewa Mariak
I Ns 5/19 2 2019-03-29 12:05:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 11/19 2 2019-03-29 12:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ns 6/19 2 2019-03-29 12:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ca 86/19 1 2019-04-01 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 58/19 2 2019-04-01 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Teresa Adamczyk, Elżbieta Kapusta
I C 853/18 5 2019-04-01 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 1/19 1 2019-04-01 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Bożena Wyszyńska, Elżbieta Antonina Gosk
I C 159/19 5 2019-04-01 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 107/19 2 2019-04-01 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Teresa Adamczyk, Elżbieta Kapusta
I C 109/19 1 2019-04-01 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Elżbieta Antonina Gosk, Bożena Wyszyńska
I C 65/19 2 2019-04-01 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Teresa Adamczyk, Elżbieta Kapusta
I C 106/19 1 2019-04-01 11:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Bożena Wyszyńska, Elżbieta Antonina Gosk
I C 852/18 2 2019-04-01 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Teresa Adamczyk, Elżbieta Kapusta
I C 110/19 2 2019-04-01 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Teresa Adamczyk, Elżbieta Kapusta
I C 113/19 1 2019-04-01 13:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Bożena Wyszyńska, Elżbieta Antonina Gosk
I C 806/17 BRAK SALI 2019-04-01 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 726/18 1 2019-04-01 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Bożena Wyszyńska, Elżbieta Antonina Gosk
II Kop 5/19 4 2019-04-02 07:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ka 43/19 3 2019-04-02 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 55/18 2 2019-04-02 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 83/19 1 2019-04-02 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
III U 61/19 5 2019-04-02 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II K 28/17 3 2019-04-02 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
III U 64/19 5 2019-04-02 09:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 312/18 2 2019-04-02 09:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 128/19 1 2019-04-02 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
III U 66/19 5 2019-04-02 10:10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 68/19 5 2019-04-02 10:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 502/18 5 2019-04-02 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 775/18 1 2019-04-02 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 4/19 2 2019-04-02 11:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
III U 442/18 5 2019-04-02 11:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 51/19 5 2019-04-02 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 118/19 1 2019-04-02 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 80/19 2 2019-04-02 12:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 748/18 2 2019-04-02 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 790/18 1 2019-04-02 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 123/19 1 2019-04-02 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
II Ka 43/19 3 2019-04-02 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I Ca 73/19 2 2019-04-02 15:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I Ca 343/18 2 2019-04-03 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
III P 72/19 5 2019-04-03 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 58/19 4 2019-04-03 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 772/18 2 2019-04-03 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Teresa Fromelc-Pawelczyk, Małgorzata Dziubińska
I C 104/19 1 2019-04-03 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III P 70/19 5 2019-04-03 09:15:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 54/19 4 2019-04-03 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
III P 67/19 5 2019-04-03 09:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 408/18 2 2019-04-03 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Teresa Fromelc-Pawelczyk, Małgorzata Dziubińska
I C 7/19 1 2019-04-03 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III P 75/19 5 2019-04-03 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III P 74/19 5 2019-04-03 10:15:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III P 73/19 5 2019-04-03 10:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 830/18 2 2019-04-03 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Teresa Fromelc-Pawelczyk, Małgorzata Dziubińska
III P 82/19 5 2019-04-03 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 129/19 1 2019-04-03 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
III P 81/19 5 2019-04-03 11:15:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III P 76/19 5 2019-04-03 11:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 728/18 1 2019-04-03 11:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 809/18 2 2019-04-03 11:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Teresa Fromelc-Pawelczyk, Małgorzata Dziubińska
III P 86/19 5 2019-04-03 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 55/19 3 2019-04-03 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III P 85/19 5 2019-04-03 12:15:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III P 84/19 5 2019-04-03 12:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 850/18 1 2019-04-03 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I Ca 41/19 2 2019-04-03 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
I C 30/19 1 2019-04-03 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II K 41/18 1 2019-04-04 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I Ca 50/19 2 2019-04-04 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I Ca 38/19 2 2019-04-04 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I Ca 4/19 2 2019-04-04 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
I Ns 19/19 2 2019-04-04 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
II Kzw 32/19 4 2019-04-05 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 390/17 1 2019-04-05 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II Kz 28/19 4 2019-04-05 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Kzw 28/19 4 2019-04-05 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 676/18 2 2019-04-08 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 182/19 2 2019-04-08 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 9/19 1 2019-04-08 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 475/18 1 2019-04-08 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 148/19 2 2019-04-08 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 778/18 1 2019-04-08 10:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 189/19 2 2019-04-08 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ca 56/19 BRAK SALI 2019-04-08 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 255/18 BRAK SALI 2019-04-08 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ca 78/19 1 2019-04-09 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I Ca 51/19 BRAK SALI 2019-04-09 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 797/18 2 2019-04-09 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Dariusz Romanowski, Irena Kubrak, Elżbieta Sulkowska, Anna Rogalska
III U 336/18 5 2019-04-09 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II K 4/19 3 2019-04-09 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 794/18 1 2019-04-09 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Janina Karpińska, Ewa Joanna Dardzińska
III U 299/18 5 2019-04-09 09:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 5/19 5 2019-04-09 09:50:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 792/18 2 2019-04-09 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
Ławnik: Dariusz Romanowski, Irena Kubrak, Elżbieta Sulkowska, Anna Rogalska
III U 11/19 5 2019-04-09 10:10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 289/18 5 2019-04-09 10:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 456/18 5 2019-04-09 10:50:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 686/18 2 2019-04-09 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
Ławnik: Dariusz Romanowski, Irena Kubrak, Elżbieta Sulkowska, Anna Rogalska
III U 301/18 5 2019-04-09 11:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 426/18 5 2019-04-09 11:50:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 31/19 2 2019-04-09 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
Ławnik: Irena Kubrak, Dariusz Romanowski, Elżbieta Sulkowska, Anna Rogalska
III U 454/18 5 2019-04-09 12:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 27/19 5 2019-04-09 12:50:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 755/18 2 2019-04-09 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
Ławnik: Irena Kubrak, Dariusz Romanowski, Elżbieta Sulkowska, Anna Rogalska
I C 714/17 1 2019-04-09 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Ewa Joanna Dardzińska, Janina Karpińska
I C 419/18 2 2019-04-09 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Dariusz Romanowski, Irena Kubrak, Elżbieta Sulkowska, Anna Rogalska
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114