Sąd Okręgowy w Łomży
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Okręgowego w Łomży

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
I C 675/18 2 2019-01-21 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Teresa Adamczyk, Justyna Lemańska
I C 364/18 1 2019-01-21 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Grażyna Hanka Zabora, Bożena Wyszyńska
I C 660/18 2 2019-01-21 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Justyna Lemańska, Teresa Adamczyk
I Ns 140/18 1 2019-01-21 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Bożena Wyszyńska, Grażyna Hanka Zabora
I C 542/18 2 2019-01-21 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Teresa Adamczyk, Justyna Lemańska
I C 525/18 5 2019-01-21 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Elżbieta Kapusta
I C 777/18 1 2019-01-21 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Grażyna Hanka Zabora, Bożena Wyszyńska
I C 726/18 1 2019-01-21 12:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Bożena Wyszyńska, Grażyna Hanka Zabora
I C 694/18 2 2019-01-21 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Justyna Lemańska, Teresa Adamczyk
I C 619/18 5 2019-01-21 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Elżbieta Kapusta
I C 758/18 1 2019-01-22 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz, Ewa Joanna Dardzińska
I C 766/18 2 2019-01-22 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
Ławnik: Dariusz Romanowski, Anna Rogalska
I C 650/18 1 2019-01-22 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz, Ewa Joanna Dardzińska
II K 51/17 3 2019-01-22 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
III U 4/19 5 2019-01-22 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 704/18 1 2019-01-22 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz, Ewa Joanna Dardzińska
III U 435/18 5 2019-01-22 09:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 254/18 5 2019-01-22 09:50:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 503/16 1 2019-01-22 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz, Ewa Joanna Dardzińska
I C 736/18 2 2019-01-22 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
Ławnik: Dariusz Romanowski, Anna Rogalska
III U 240/18 5 2019-01-22 10:10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 427/18 5 2019-01-22 10:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 730/18 1 2019-01-22 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz, Ewa Joanna Dardzińska
I C 625/18 2 2019-01-22 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Dariusz Romanowski, Anna Rogalska
I C 598/18 2 2019-01-22 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
Ławnik: Dariusz Romanowski, Anna Rogalska
III U 323/18 BRAK SALI 2019-01-22 14:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 166/18 1 2019-01-22 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz, Ewa Joanna Dardzińska
II Ko 416/18 4 2019-01-23 08:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Kzw 172/18 4 2019-01-23 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ka 293/18 4 2019-01-23 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 297/18 1 2019-01-23 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Marzena Rogalska, Mirosława Danuta Szulczyńska
II Ka 316/18 4 2019-01-23 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ka 315/18 4 2019-01-23 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ka 308/18 4 2019-01-23 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 313/18 4 2019-01-23 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 311/18 4 2019-01-23 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I Ca 356/18 1 2019-01-24 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 556/17 1 2019-01-24 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Bożena Wyszyńska, Karol Pawelczyk
I C 444/18 1 2019-01-24 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Bożena Wyszyńska, Karol Pawelczyk
I Ca 386/18 1 2019-01-24 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I Ca 123/18 1 2019-01-24 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 716/18 1 2019-01-24 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Bożena Wyszyńska, Karol Pawelczyk
I Ca 391/18 1 2019-01-24 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I Ca 396/18 1 2019-01-24 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 50/18 1 2019-01-24 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Bożena Wyszyńska, Karol Pawelczyk
I Ca 394/18 1 2019-01-24 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I C 698/17 2 2019-01-24 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 685/18 1 2019-01-24 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Bożena Wyszyńska, Karol Pawelczyk
II Ko 25/19 4 2019-01-25 07:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ko 24/19 4 2019-01-25 07:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ko 23/19 4 2019-01-25 07:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Kzw 157/18 4 2019-01-25 08:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II Kzw 171/18 4 2019-01-25 08:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ko 20/19 4 2019-01-25 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
III Pa 26/18 5 2019-01-25 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Kop 43/18 4 2019-01-25 09:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
III Ua 19/18 5 2019-01-25 09:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Kop 42/18 4 2019-01-25 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
III Ua 20/18 5 2019-01-25 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 653/18 1 2019-01-25 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
II Ko 409/18 4 2019-01-25 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Kp 496/18 4 2019-01-25 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Kz 157/18 4 2019-01-25 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
III Pa 27/18 5 2019-01-25 10:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II Kz 158/18 4 2019-01-25 10:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II Kzw 167/18 4 2019-01-25 10:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III Pa 28/18 5 2019-01-25 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Kz 172/18 4 2019-01-25 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Kzw 174/18 4 2019-01-25 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III Pa 29/18 5 2019-01-25 11:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III Ua 21/18 5 2019-01-25 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III Pa 30/18 5 2019-01-25 12:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III Pa 1/19 5 2019-01-25 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I Ca 5/19 2 2019-01-28 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 734/18 1 2019-01-28 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Małgorzata Dziubińska, Elżbieta Kapusta
I C 472/18 2 2019-01-28 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 8/19 1 2019-01-28 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Małgorzata Dziubińska, Elżbieta Kapusta
I C 731/18 1 2019-01-28 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Małgorzata Dziubińska, Elżbieta Kapusta
I C 676/18 1 2019-01-28 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Wiesława Dymnicka, Elżbieta Kapusta, Małgorzata Dziubińska
I C 795/18 2 2019-01-28 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Hanna Modzelewska
I C 18/19 1 2019-01-28 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Małgorzata Dziubińska, Elżbieta Kapusta
II K 52/18 3 2019-01-28 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 813/18 1 2019-01-28 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Elżbieta Kapusta, Małgorzata Dziubińska
I C 651/18 2 2019-01-28 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Hanna Modzelewska
I Ca 20/19 1 2019-01-28 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
II K 56/18 4 2019-01-29 08:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 157/18 2 2019-01-29 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
Ławnik: Irena Kubrak, Dariusz Romanowski, Elżbieta Sulkowska, Anna Rogalska
III U 426/18 5 2019-01-29 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 453/18 5 2019-01-29 09:40:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
II K 14/18 3 2019-01-29 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 812/18 2 2019-01-29 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
Ławnik: Dariusz Romanowski, Irena Kubrak, Elżbieta Sulkowska, Anna Rogalska
III U 441/18 5 2019-01-29 10:10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 769/18 2 2019-01-29 10:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
Ławnik: Irena Kubrak, Dariusz Romanowski, Elżbieta Sulkowska, Anna Rogalska
III U 490/18 5 2019-01-29 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 502/18 5 2019-01-29 11:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 569/17 2 2019-01-29 11:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Irena Kubrak
III U 384/18 5 2019-01-29 11:50:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
III U 443/18 5 2019-01-29 12:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 202/18 2 2019-01-29 12:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Dariusz Romanowski, Irena Kubrak, Elżbieta Sulkowska, Anna Rogalska
III U 12/19 5 2019-01-29 12:50:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I C 416/18 2 2019-01-29 13:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Irena Kubrak, Dariusz Romanowski, Elżbieta Sulkowska
I C 6/17 2 2019-01-29 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
Ławnik: Dariusz Romanowski, Irena Kubrak, Elżbieta Sulkowska, Anna Rogalska
I C 548/16 BRAK SALI 2019-01-29 15:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 786/18 2 2019-01-30 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Andrzej Ksepka, Teresa Fromelc-Pawelczyk, Małgorzata Dziubińska
I C 753/18 2 2019-01-30 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Andrzej Ksepka, Wiesława Dymnicka, Teresa Fromelc-Pawelczyk, Małgorzata Dziubińska
II Ka 314/18 4 2019-01-30 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 814/17 1 2019-01-30 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Marzena Rogalska, Bogumiła Lenczewska, Małgorzata Duda
III U 379/18 5 2019-01-30 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 709/18 1 2019-01-30 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II Ka 9/19 4 2019-01-30 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 774/18 1 2019-01-30 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Marzena Rogalska, Małgorzata Duda, Bogumiła Lenczewska, Mirosława Danuta Szulczyńska
II Ka 306/18 4 2019-01-30 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 270/18 2 2019-01-30 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Andrzej Ksepka, Wiesława Dymnicka, Teresa Fromelc-Pawelczyk, Małgorzata Dziubińska
III U 334/18 5 2019-01-30 10:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 318/18 4 2019-01-30 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III U 231/18 5 2019-01-30 10:50:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 322/18 4 2019-01-30 10:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 291/18 4 2019-01-30 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 10/19 3 2019-01-30 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 705/18 1 2019-01-30 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Marzena Rogalska, Małgorzata Duda, Bogumiła Lenczewska, Mirosława Danuta Szulczyńska
I C 732/18 2 2019-01-30 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Wiesława Dymnicka, Andrzej Ksepka
III U 394/18 5 2019-01-30 11:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 218/18 5 2019-01-30 11:40:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 854/18 2 2019-01-30 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Andrzej Ksepka, Wiesława Dymnicka, Teresa Fromelc-Pawelczyk, Małgorzata Dziubińska
I C 809/18 2 2019-01-30 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Andrzej Ksepka
I C 761/18 1 2019-01-30 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Marzena Rogalska, Małgorzata Duda, Bogumiła Lenczewska, Mirosława Danuta Szulczyńska
III U 505/18 5 2019-01-30 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 230/18 5 2019-01-30 12:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 845/18 2 2019-01-30 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Andrzej Ksepka, Teresa Fromelc-Pawelczyk, Małgorzata Dziubińska
I C 277/18 1 2019-01-30 13:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Marzena Rogalska, Bogumiła Lenczewska, Małgorzata Duda
I C 3/19 2 2019-01-30 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Andrzej Ksepka, Wiesława Dymnicka, Teresa Fromelc-Pawelczyk, Małgorzata Dziubińska
I C 488/17 2 2019-01-30 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
I C 257/18 1 2019-01-30 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I Ca 13/19 1 2019-01-31 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I Ca 6/19 2 2019-01-31 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I Ca 359/18 1 2019-01-31 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
II K 28/17 3 2019-01-31 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 345/17 2 2019-01-31 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Elżbieta Kapusta
III P 2/18 BRAK SALI 2019-01-31 09:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Pardo
I Ca 395/18 1 2019-01-31 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
I Ca 397/18 1 2019-01-31 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 832/18 2 2019-01-31 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Elżbieta Kapusta
I Ca 401/18 1 2019-01-31 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ca 3/19 1 2019-01-31 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 642/17 5 2019-01-31 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I Ca 1/19 1 2019-01-31 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I Ca 4/19 1 2019-01-31 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
I C 738/18 5 2019-01-31 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
I Ca 7/19 1 2019-01-31 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I C 493/18 2 2019-01-31 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Elżbieta Kapusta
I Ca 10/19 1 2019-01-31 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I Ca 294/18 1 2019-01-31 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
I Ca 15/19 1 2019-01-31 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ca 18/19 1 2019-01-31 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I Ca 19/19 1 2019-01-31 14:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 707/18 1 2019-02-01 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Sławomira Ewa Mariak, Bogumiła Lenczewska
I C 819/18 1 2019-02-01 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Sławomira Ewa Mariak, Bogumiła Lenczewska
I C 6/19 1 2019-02-01 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Sławomira Ewa Mariak, Bogumiła Lenczewska
I C 262/18 1 2019-02-01 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Sławomira Ewa Mariak, Bogumiła Lenczewska
I C 728/18 1 2019-02-01 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Ławnik: Sławomira Ewa Mariak, Bogumiła Lenczewska
I C 827/18 1 2019-02-01 13:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
Ławnik: Sławomira Ewa Mariak, Bogumiła Lenczewska
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114