Sąd Okręgowy w Łomży
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Okręgowego w Łomży

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
I C 409/17 1 2018-03-19 08:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
II K 8/18 3 2018-03-19 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 733/17 1 2018-03-19 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Elżbieta Antonina Gosk, Bożena Wyszyńska
I C 94/17 1 2018-03-19 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Bożena Wyszyńska, Elżbieta Antonina Gosk
II Kzw 22/18 4 2018-03-19 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Kzw 26/18 4 2018-03-19 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Kz 41/18 4 2018-03-19 11:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Kzw 25/18 4 2018-03-19 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I Ca 377/17 2 2018-03-19 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
II Kzw 29/18 4 2018-03-19 11:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 262/17 1 2018-03-19 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Bożena Wyszyńska, Elżbieta Antonina Gosk
I C 688/17 1 2018-03-19 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Elżbieta Antonina Gosk, Bożena Wyszyńska
II Ko 283/17 3 2018-03-19 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 847/17 1 2018-03-20 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Hanna Marianna Nowicka, Janina Karpińska
I C 120/18 2 2018-03-20 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I Co 3/18 1 2018-03-20 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Hanna Marianna Nowicka, Janina Karpińska
II Kz 43/18 2 2018-03-20 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ko 60/18 4 2018-03-20 08:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 6/18 2 2018-03-20 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
II K 52/17 3 2018-03-20 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Kzw 24/18 4 2018-03-20 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 703/17 2 2018-03-20 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 709/17 1 2018-03-20 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Hanna Marianna Nowicka, Janina Karpińska
II Kzw 28/18 4 2018-03-20 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 93/18 2 2018-03-20 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 103/18 2 2018-03-20 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 99/18 1 2018-03-20 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Hanna Marianna Nowicka, Janina Karpińska
I C 476/17 2 2018-03-20 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 62/18 1 2018-03-20 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Hanna Marianna Nowicka, Janina Karpińska
I C 776/17 2 2018-03-20 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 1/18 1 2018-03-20 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Hanna Marianna Nowicka, Janina Karpińska
I C 5/18 2 2018-03-20 13:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 807/17 2 2018-03-20 13:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 30/18 1 2018-03-20 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Hanna Marianna Nowicka, Janina Karpińska
I C 750/17 BRAK SALI 2018-03-20 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I Ca 101/18 2 2018-03-21 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
II Ka 60/18 4 2018-03-21 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
III U 495/16 5 2018-03-21 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 391/17 5 2018-03-21 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 55/18 4 2018-03-21 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 42/18 4 2018-03-21 09:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
III U 402/17 5 2018-03-21 09:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 50/18 4 2018-03-21 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
III U 23/18 5 2018-03-21 09:40:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 58/18 4 2018-03-21 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ka 61/18 4 2018-03-21 09:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II Ka 334/17 4 2018-03-21 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
III U 204/17 5 2018-03-21 10:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 48/18 4 2018-03-21 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
III U 25/18 5 2018-03-21 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 59/18 3 2018-03-21 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III U 216/17 5 2018-03-21 11:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 29/18 5 2018-03-21 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 31/18 5 2018-03-21 12:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 51/18 3 2018-03-21 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 144/16 2 2018-03-22 08:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
Ławnik: Hanna Marianna Nowicka, Ewa Joanna Dardzińska
I C 730/16 2 2018-03-22 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Hanna Marianna Nowicka, Ewa Joanna Dardzińska
I C 9/18 1 2018-03-22 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ca 102/18 5 2018-03-22 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
II K 57/17 4 2018-03-22 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II K 59/17 4 2018-03-23 08:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko
II K 55/16 3 2018-03-23 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
III U 60/18 5 2018-03-23 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Kzw 17/18 4 2018-03-23 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
III U 63/18 5 2018-03-23 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ko 44/18 4 2018-03-23 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
III U 364/17 5 2018-03-23 10:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II K 7/18 4 2018-03-23 10:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
II K 1/18 4 2018-03-23 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
III U 57/18 5 2018-03-23 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 65/18 5 2018-03-23 11:40:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 66/18 5 2018-03-23 12:40:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 390/17 5 2018-03-23 13:40:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 419/17 5 2018-03-26 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
II K 4/18 3 2018-03-26 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska
I C 571/17 1 2018-03-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Dorota Górska, Karol Pawelczyk
I C 128/18 2 2018-03-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Bernard Tadeusz Szymański, Hanna Modzelewska
III U 395/17 5 2018-03-26 09:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
I C 125/18 1 2018-03-26 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Dorota Górska, Karol Pawelczyk
I C 84/18 2 2018-03-26 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Bernard Tadeusz Szymański, Hanna Modzelewska
III U 398/17 5 2018-03-26 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
III U 344/17 5 2018-03-26 10:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
I C 116/18 2 2018-03-26 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Bernard Tadeusz Szymański, Hanna Modzelewska
III U 356/17 5 2018-03-26 11:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
I C 121/17 1 2018-03-26 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Dorota Górska, Karol Pawelczyk
III U 410/17 5 2018-03-26 11:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
III U 350/17 5 2018-03-26 11:40:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
III U 446/17 5 2018-03-26 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
I C 164/18 2 2018-03-26 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Bernard Tadeusz Szymański, Hanna Modzelewska
I C 694/17 1 2018-03-26 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Dorota Górska, Karol Pawelczyk
III U 76/18 5 2018-03-26 12:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
III U 416/17 5 2018-03-26 13:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
I C 70/18 2 2018-03-26 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
Ławnik: Bernard Tadeusz Szymański, Hanna Modzelewska
III U 79/18 5 2018-03-26 13:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
I C 541/17 1 2018-03-26 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
Ławnik: Dorota Górska, Karol Pawelczyk
I Ca 95/18 2 2018-03-27 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I Ca 87/18 1 2018-03-27 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I Ca 42/18 2 2018-03-27 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
II Kzw 27/18 4 2018-03-27 08:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Kzw 23/18 4 2018-03-27 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Kzw 16/18 4 2018-03-27 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II Ko 6/18 4 2018-03-27 08:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 95/18 1 2018-03-27 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz, Ewa Joanna Dardzińska
II K 52/17 3 2018-03-27 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 747/16 2 2018-03-27 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 145/17 2 2018-03-27 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 96/18 1 2018-03-27 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz, Ewa Joanna Dardzińska
I C 24/18 2 2018-03-27 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 724/16 1 2018-03-27 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz, Ewa Joanna Dardzińska
I C 119/18 2 2018-03-27 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 365/17 2 2018-03-27 12:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 49/18 1 2018-03-27 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz, Ewa Joanna Dardzińska
I C 115/18 2 2018-03-27 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 194/17 1 2018-03-27 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
Ławnik: Anna Jadwiga Poliszkiewicz, Ewa Joanna Dardzińska
I C 515/17 1 2018-03-27 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 447/16 BRAK SALI 2018-03-27 14:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I C 766/16 BRAK SALI 2018-03-27 15:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
I Ca 94/18 2 2018-03-28 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
I Ca 54/18 2 2018-03-28 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
II Ka 56/18 4 2018-03-28 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
I C 100/18 2 2018-03-28 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Andrzej Ksepka, Wiesława Dymnicka
II Ka 64/18 4 2018-03-28 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
III U 391/17 5 2018-03-28 09:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski
II Ka 66/18 4 2018-03-28 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ka 54/18 4 2018-03-28 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
III U 381/17 5 2018-03-28 09:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 63/18 4 2018-03-28 09:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Ka 329/17 4 2018-03-28 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I C 126/18 2 2018-03-28 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Andrzej Ksepka
III U 33/18 5 2018-03-28 10:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
II Ka 52/18 4 2018-03-28 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
III U 39/18 5 2018-03-28 10:30:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 40/18 5 2018-03-28 10:50:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 223/17 2 2018-03-28 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Andrzej Ksepka
II Ka 67/18 3 2018-03-28 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
III U 42/18 5 2018-03-28 11:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III U 43/18 5 2018-03-28 11:50:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
III Ua 4/18 5 2018-03-28 12:00:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 699/17 2 2018-03-28 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Wiesława Dymnicka, Andrzej Ksepka
III U 44/18 5 2018-03-28 12:20:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Wyszyński
I C 36/18 2 2018-03-28 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Krzysztof Adamiak
Ławnik: Andrzej Ksepka, Wiesława Dymnicka
I Ca 31/18 2 2018-03-29 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ca 82/18 2 2018-03-29 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
II Kzw 33/18 4 2018-03-29 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Kzw 36/18 4 2018-03-29 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I Ca 92/18 2 2018-03-29 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I Ca 91/18 2 2018-03-29 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
II Kz 39/18 4 2018-03-29 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Kzw 30/18 4 2018-03-29 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
II Kzw 34/18 4 2018-03-29 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
I Ca 260/15 2 2018-03-29 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ca 97/18 2 2018-03-29 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I Ca 96/18 2 2018-03-29 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Andrzej Kordowski
I Ca 98/18 2 2018-03-29 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ca 100/18 2 2018-03-29 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Włodzimierz Wójcicki
I Ca 108/18 2 2018-03-29 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
II Kzw 35/18 4 2018-03-30 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska
II K 55/16 3 2018-03-30 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II Ko 1/18 4 2018-03-30 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114