Sąd Okręgowy w Łomży
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Okręgowego w Łomży

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
I C 9/17 2 2017-02-20 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
II K 29/16 3 2017-02-20 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 774/16 1 2017-02-20 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
Kow 1077/16 4 2017-02-20 09:00:00 Penitencjarny
Skład sędziowski Sędzia: Roman Płoński, Jan Leszczewski
Kow 92/17 4 2017-02-20 09:00:00 Penitencjarny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 93/17 4 2017-02-20 09:05:00 Penitencjarny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 116/17 4 2017-02-20 09:10:00 Penitencjarny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 117/17 4 2017-02-20 09:15:00 Penitencjarny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 689/16 4 2017-02-20 09:20:00 Penitencjarny
Skład sędziowski Sędzia: Stanisław Guziejko, Jan Leszczewski
Kow 178/17 4 2017-02-20 09:25:00 Penitencjarny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
Kow 210/17 4 2017-02-20 09:30:00 Penitencjarny
Skład sędziowski Sędzia: Jan Leszczewski
I C 289/15 1 2017-02-20 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 51/17 2 2017-02-20 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 62/17 2 2017-02-20 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 559/15 1 2017-02-20 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: zdjęto
Sędzia: Andrzej Kordowski
I C 493/16 2 2017-02-20 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: zdjęto
Sędzia referent:
I C 803/16 2 2017-02-20 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 752/16 2 2017-02-20 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Anna Kacprzyk
I C 175/16 2 2017-02-21 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 724/16 1 2017-02-21 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
II K 33/16 3 2017-02-21 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
I C 65/17 2 2017-02-21 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
II K 34/16 4 2017-02-21 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 38/17 1 2017-02-21 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 239/16 2 2017-02-21 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 47/17 1 2017-02-21 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 662/15 2 2017-02-21 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 837/16 1 2017-02-21 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Wiesława Kozikowska
I C 792/16 2 2017-02-21 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 535/16 1 2017-02-21 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
I C 828/16 2 2017-02-21 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Eugeniusz Dąbrowski
II Kz 4/17 4 2017-02-21 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II Ka 31/17 4 2017-02-22 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula, Grzegorz Skrodzki
I C 33/17 1 2017-02-22 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia: Joanna Rawa
II Ka 21/17 4 2017-02-22 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska, Grzegorz Skrodzki
II Ka 27/17 4 2017-02-22 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Janusz Tańcula, Grzegorz Skrodzki
II Ka 22/17 4 2017-02-22 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ka 19/17 4 2017-02-22 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ka 26/17 4 2017-02-22 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Grzegorz Skrodzki
II Ka 237/16 4 2017-02-22 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
I C 58/15 2 2017-02-22 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
II Ka 9/17 4 2017-02-22 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska, Grzegorz Skrodzki
I C 167/16 1 2017-02-22 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
II Ka 17/17 4 2017-02-22 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Jolanta Małachowska, Grzegorz Skrodzki
II Ka 18/17 4 2017-02-22 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia: Małgorzata Mieczkowska, Grzegorz Skrodzki
I C 780/16 2 2017-02-22 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114