Sąd Okręgowy w Łomży

Godziny przyjmowania Interesantów

1. Prezes Sądu i Przewodniczący Wydziałów przyjmują Interesantów w sprawie skarg i wniosków  :

  • Prezes Sądu: w poniedziałki od 12.00 do 14.00 w pokoju 21;
  • Wiceprezes Sądu: w środy od 12.00 do 14.00 w pokoju 24;
  • Przewodniczący Wydziału Karnego: w środy od 12.00 do 14.00 w pokoju 38;
  • Przewodniczący Wydziału Cywilnego: we wtorki od 10.00 do 12.00 pokoju 27;
  • Przewodniczący Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: w poniedziałki od 12.00 do 14.00 w pokoju 17;
  • Kierownik Sekcji Penitencjarnej: w poniedziałki od 8.00 do 10.00 w pokoju 36.

2. Interesanci będą przyjmowani w miarę możliwości także poza ustalonymi wyżej godzinami przyjęć. Gwarancją przyjęcia będzie wcześniejsze telefoniczne lub mailowe ustalenie wizyty:

  • Spotkanie z Prezesem można umówić kontaktując się z sekretariatem Prezesa, natomiast z przewodniczącymi Wydziałów/Kierownikiem Sekcji poprzez kontakt z sekretariatami poszczególnych wydziałów/sekcji.
  • Dane do kontaktu (telefony i adresy e-mail) podane są na stronie internetowej sądu www.lomza.so.gov.pl; w zakładce Struktura Organizacyjna.
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Dorota Obrycka dnia: 2014-06-13 10:54
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2014-06-13 10:58:16
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-01-28 09:33:34

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności