Sąd Okręgowy w Łomży

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Przeciwdziałanie przemocy domowej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Wzór wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Wykazy instytucji rządowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

Na terenie woj. podlaskiego

Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego

Na terenie miasta Łomża

Informatory

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2020-07-08 10:05
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-07-08 10:05:56
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2022-04-14 12:16:18

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności