Sąd Okręgowy w Łomży

Poszkodowani przemocą w rodzinie

Poszkodowani przemocą w rodzinie

W ramach Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działa „NIEBIESKA LINIA” pod numerem telefonu: 801-12-00-02 . „NIEBIESKA LINIA” jest czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00 oraz w niedziele i święta w godz. 8.00- 16.00.
Dzwoniąc pod numer 801-12-00-02 można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną oraz informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.
Szczegółowe informacje, adresy instytucji świadczących pomoc, informatory i poradniki, a także opis działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych, znajdują się na poniższych serwisach internetowych:
www.niebieskalinia.info
www.niebieskalinia.org
www.parpa.pl
ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/
 
Ponadto zachęcamy do zapoznania się z Kartą praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
Realizując zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Sąd Okręgowy w Łomży udostępnia Bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
 
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2016-02-09 15:17
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2016-02-09 15:28:04
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2016-02-09 15:30:41

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności