Sąd Okręgowy w Łomży

Aktualności

Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy i dodatkowych dni pracy w 2024 r.

Dzień 8 stycznia 2024 r. (poniedziałek) – został ustalony dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2024 r. (sobota).
2023-12-07 11:21

DSO-226-13/23 - Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania

DSO-226-13/23 - Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: „ Przebudowa, rozbudowa oraz remont konserwatorski kompleksu budynków Sądu Okręgowego w Łomży położonych przy ul. Dwornej 14 oraz przy ul. Dwornej 16 ”
2023-12-22 12:28

A-1116-19/23 - Ogłoszenie o naborze w celu zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony

Ogłoszenie nr A-1116-19/23 o naborze kandydatów w drodze konkursu, w celu zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony tj. czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy urzędnika sądowego w Sądzie Rejonowym w Zambrowie.
2023-12-18 12:41
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności