Sąd Okręgowy w Łomży

Wzory i Formularze

Usługi podstawowe dla interesanta świadczone przez sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne

 

Pisma składane do sądów powinny zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę nadawcy
  • dane adresowe nadawcy (przydatny jest także numer telefonu)
  • datę pisma,
  • określenie sądu i adresata w sądzie (np. wydział, oddział)
  • sygnaturę sprawy, jeśli została nadana (zazwyczaj jest ona umieszczana w lewym górnym roku korespondencji wysyłanej z sądu, również na kopercie pod datą),
  • podpis nadawcy na oryginale i odpisach (kopiach) pisma,
  • zazwyczaj ilość egzemplarzy składanego pisma jest zależna od ilości uczestników postępowania. Pismo wraz z ewentualnymi załącznikami składa się w tylu egzemplarzach ilu jest uczestników postępowania plus jeden, który pozostaje w aktach sprawy.
Wzory pism procesowych
 
W dziale Poradnik Interesanta zostały zamieszczone Broszury informacyjno – edukacyjne dotyczące postępowania cywilnego, karnego i sądowoadministracyjnego. Na końcu każdej z nich znajdują się wzory pism procesowych m.in. pozwu, wniosków, prywatnego aktu oskarżenia i środków odwoławczych. Ponadto w dziale Bezpłatna pomoc prawna zamieściliśmy linki do poszczególnych działów informacyjnych strony internetowej prowadzonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, na której m.in. zamieszczone są wzory pism z różnych dziedzin prawa. 
 

Formularze dotyczące postępowań sądowych

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2008-09-18 11:33
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-09-18 11:34:17
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2023-09-19 14:11:42

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności