Sąd Okręgowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw w 2015 roku w Sądzie Rejonowym w Łomży

Nazwa wydziału

Pozostało na koniec 2014 r.

Wpływ

 

Załatwienie

Pozostało na 31.12.2015 r.

I Wydział Cywilny

1679

6179

6106

1722

II Wydział Karny

915

6859

6972

802

III Wydział  Rodzinny

 i Nieletnich

415

2074

2136

353

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych

215

628

665

178

V Wydział Gospodarczy

212

1626

665

178

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

257

9973

9837

393

VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie

115

1991

2001

105

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2015-08-26 09:38
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2015-08-26 09:40:55
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2016-01-27 15:17:29

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności