Sąd Rejonowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2022 r.

 

Nazwa wydziału

Pozostało
na 31 grudnia 2021 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostałona
31 grudnia 2022 r.

I Wydział Cywilny

1141

5434

5470

1105

II Wydział Karny

724

6083

6284

523

III Wydział
Rodzinny i Nieletnich

376

2668

2621

423

V Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

101

412

426

87

V Wydział Gospodarczy

192

1707

1744

155

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

2607

16939

16554

2992

VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie

117

1382

1425

74

 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2023-02-16 12:55
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-02-16 12:57:19
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-02-16 13:30:31

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności