Sąd Rejonowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w I p. 2021 r.

 

Nazwa wydziału

Pozostało

na 31.12.2020 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało na 30.06.2021 r.

I Wydział Cywilny

1338

2089

2291

1136

II Wydział Karny

907

2775

2966 716

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

362

1089

1073 378

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

127

190

198 119

V Wydział Gospodarczy

332

555

663 214

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

1107

5838

5895 1050

VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie

87

618

613 92

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2021-08-12 10:47
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2021-08-12 10:54:01

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności