Sąd Rejonowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2011 roku

Nazwa wydziału Pozostało na koniec 2010 r. Wpływ
w 2011 r.

Załatwienie 
w 2011 r.

Pozostało na dzień 31.12.2011 r.
I Wydz. Cywilny 790 6264 6210 844
II Wydz. Karny 860 6009 6012 857
III Wydz. Rodz. i Nielet. 513 2277 2303 487
IV Wydz. Pracy i Ubezp. Społ. 70 557 536 91
V Sąd Gospodarczy 110 1708 1688 130
VI Wydz. Ksiąg Wieczystych 1035 10014 10259 790
VII Zam. Wydz. Karny w Kolnie 117 1969 2032 54
Wytwarzający informację: dnia: 2008-09-22 10:01
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-09-22 10:02:52
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2012-08-24 13:04:58

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności