Sąd Rejonowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2013 r.

Nazwa wydziału

Pozostało 
na dzień 31.12.2012 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało
na dzień 31.12.2013 r.

I Wydział Cywilny

949

5770 4925 1794

II Wydział Karny

819

6486

6372

933

III Wydział  Rodzinny
 i Nieletnich

576

2500 2488 588

V Wydział Pracy i 
Ubezpieczeń Społecznych

88 443 446

85

V Sąd Gospodarczy

236 1683 1641 278

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

584

8841 8794 631

VII Zamiejscowy Wydział 
Karny w Kolnie

102

1845 1860 87

VIII Zamiejscowy Wydział
Cywilny w Grajewie

0 2791 1946 845

IX Zamiejscowy Wydział
Karny w Grajewie

0 3017 2515 502

X Zamiejscowy Wydział
Rodzinny i Nieletnich w Grajewie

0 1415 1197 218

XI Zamiejscowy Wydział
Ksiąg Wieczystych w Grajewie

0 4401 4003 398

 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2013-09-16 11:50
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2013-09-16 12:01:18
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2014-07-31 08:45:56

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności