Sąd Rejonowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2016 r.

Nazwa wydziału

Pozostało na koniec 2015 r.

Wpływ

 

Załatwienie

Pozostało na 31.12.2016 r.

I Wydział Cywilny

1722

5883

5984 1621

II Wydział Karny

802

6069

6052 819

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

353

2052

2012 393

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

178

455

525 108

V Wydział Gospodarczy

252 1924 1884 292

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

393 11095 11314 174

VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie

105 1301 1347 59

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2016-08-18 13:33
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2016-08-18 13:41:06
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2017-01-24 14:56:16

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności