Sąd Rejonowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2010 roku

Nazwa wydziału

Pozostało na koniec 2009 r.

Wpływ
w  2010 r.

Załatwienie
w 2010 r.

Pozostało na dzień 31.12.2010 r.

I Wydział Cywilny

630

6414

6254

790

II Wydział Karny

150

7043

6333

860

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

596

2320

2403

513

IV Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

46

376

352

70

V Sąd Gospodarczy

103

1618

1611

110

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

1695

8984

9644

1035

VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie

0

2878

2761

117

Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-18 22:45
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-18 22:47:22
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2012-08-24 13:04:48

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności