Sąd Rejonowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2014 r.

Nazwa wydziału

Pozostało
na dzień 31.12.2013 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało
na dzień 31.12.2014 r.

I Wydział Cywilny

1794

7137 7282 1649

II Wydział Karny

933

6599

6617

915

III Wydział Rodzinny
i Nieletnich

588

2280 2453 415

V Wydział Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych

85 695 565

215

V Sąd Gospodarczy

278 1568 1634 212

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

631

9840 10214 257

VII Zamiejscowy Wydział
Karny w Kolnie

87

1894 1866 115

VIII Zamiejscowy Wydział
Cywilny w Grajewie

845 2359 3204 0

IX Zamiejscowy Wydział
Karny w Grajewie

502 2619 3132 0

X Zamiejscowy Wydział
Rodzinny i Nieletnich w Grajewie

218 1144 1362 0

XI Zamiejscowy Wydział
Ksiąg Wieczystych w Grajewie

398 3912 4310 0

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2014-07-31 07:46
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2014-07-31 07:56:52
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2015-01-21 09:06:07

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności