Sąd Rejonowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2009 roku

Nazwa wydziału

Pozostało na koniec 2008 r.

Wpływ w  2009 r.

Załatwienie w 2009 r.

Pozostało na dzień 31.12.2009 r.

I Wydział Cywilny

535

3756

3661

630

II Wydział Karny

143

1436

1429

150

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

460

2325

2189

596

IV Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

36

410

400

46

V Sąd Gospodarczy

55

2007

1959

103

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

1031

10493

9829

1695

VII Wydział Grodzki

462

6691

7153

0

VIII Zamiejscowy Wydział Grodzki
w Kolnie

101

2377

2478

0

Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-18 22:47
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-18 22:48:44

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności