Sąd Rejonowy w Łomży
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Rejonowego w Łomży

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
III RC 72/17 XI Polowa 1 2017-10-18 08:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I Ns 586/17 X Polowa 1 2017-10-18 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I C 996/17 X Polowa 1 2017-10-18 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
IV U 56/17 VII Polowa 1 2017-10-18 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
VII W 416/17 I 2017-10-18 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
III RC 167/17 XI Polowa 1 2017-10-18 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
II W 636/17 I Polowa 1 2017-10-18 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
II K 285/17 IV Polowa 1 2017-10-18 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
I Ns 1097/16 IX Polowa 1 2017-10-18 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I Ns 1073/16 X Polowa 1 2017-10-18 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
VII W 420/17 I 2017-10-18 09:05:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII W 421/17 I 2017-10-18 09:10:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII W 423/17 I 2017-10-18 09:15:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII W 426/17 I 2017-10-18 09:20:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII W 427/17 I 2017-10-18 09:25:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
IV P 143/16 VII Polowa 1 2017-10-18 09:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
VII W 428/17 I 2017-10-18 09:30:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
I Ns 1211/16 IX Polowa 1 2017-10-18 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
VII W 429/17 I 2017-10-18 09:35:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII W 433/17 I 2017-10-18 09:40:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII W 434/17 I 2017-10-18 09:45:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII W 435/17 I 2017-10-18 09:50:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
II W 974/17 I Polowa 1 2017-10-18 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
III Nkd 203/16 XI Polowa 1 2017-10-18 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I Co 785/16 X Polowa 1 2017-10-18 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I Ns 759/12 IX Polowa 1 2017-10-18 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I Ns 627/17 X Polowa 1 2017-10-18 10:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I C 911/17 X Polowa 1 2017-10-18 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I C 1107/17 IX Polowa 1 2017-10-18 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I C 927/17 X Polowa 1 2017-10-18 10:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I C 271/17 IX Polowa 1 2017-10-18 10:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I C 1086/17 X Polowa 1 2017-10-18 10:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
VII W 334/17 I 2017-10-18 10:55:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII W 385/17 I 2017-10-18 11:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
III RNs 558/16 XI Polowa 1 2017-10-18 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
II K 446/17 I Polowa 1 2017-10-18 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
II K 334/17 IV Polowa 1 2017-10-18 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
I Ns 249/17 IX Polowa 1 2017-10-18 11:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
II Kp 355/17 I Polowa 1 2017-10-18 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
I Ns 600/17 IX Polowa 1 2017-10-18 12:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
III RC 87/17 XI Polowa 1 2017-10-18 12:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
IV U 96/17 VII Polowa 1 2017-10-18 12:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I C 844/17 IX Polowa 1 2017-10-18 12:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
IV P 37/17 VII Polowa 1 2017-10-18 12:50:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
II W 182/17 I Polowa 1 2017-10-18 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
III RC 48/17 XII Polowa 1 2017-10-18 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
I C 546/17 IX Polowa 1 2017-10-18 13:05:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
III Nsm 373/17 XI Polowa 1 2017-10-18 13:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I Ns 396/17 IX Polowa 1 2017-10-18 13:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
III Nsm 340/16 XI Polowa 1 2017-10-18 13:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I Ns 620/17 IX Polowa 1 2017-10-18 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I Ns 1078/15 IX Polowa 1 2017-10-18 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I Ns 221/16 IX Polowa 1 2017-10-18 14:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
IV P 28/16 VII Polowa 1 2017-10-18 14:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
IV U 32/17 VII Polowa 1 2017-10-18 14:40:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
V GC 361/16 VIII Polowa 1 2017-10-19 08:00:00 V Wydział Gospodarczy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska
Sędzia referent:
V GC 500/16 VIII Polowa 1 2017-10-19 08:05:00 V Wydział Gospodarczy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska
Sędzia referent:
V GC 13/17 VIII Polowa 1 2017-10-19 08:20:00 V Wydział Gospodarczy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska
Sędzia referent:
V GC 222/17 VIII Polowa 1 2017-10-19 09:00:00 V Wydział Gospodarczy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska
Sędzia referent:
I Ns 529/17 IX Polowa 1 2017-10-19 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I C 30/17 X Polowa 1 2017-10-19 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
I C 935/17 IX Polowa 1 2017-10-19 09:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I Ns 532/16 X Polowa 1 2017-10-19 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
I C 195/17 IX Polowa 1 2017-10-19 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I Ns 568/17 X Polowa 1 2017-10-19 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
I Ns 623/17 X Polowa 1 2017-10-19 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
I C 964/17 IX Polowa 1 2017-10-19 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
V GC 223/17 VIII Polowa 1 2017-10-19 11:00:00 V Wydział Gospodarczy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska
Sędzia referent:
I Ns 648/17 X Polowa 1 2017-10-19 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
I C 63/17 IX Polowa 1 2017-10-19 11:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I Ns 652/17 X Polowa 1 2017-10-19 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
I C 1332/17 IX Polowa 1 2017-10-19 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I Ns 500/17 X Polowa 1 2017-10-19 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
I Ns 433/15 IX Polowa 1 2017-10-19 12:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I Ns 638/17 X Polowa 1 2017-10-19 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
I Co 570/17 IX Polowa 1 2017-10-19 12:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
V GC 187/17 VIII Polowa 1 2017-10-19 13:00:00 V Wydział Gospodarczy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska
Sędzia referent:
I Ns 680/17 X Polowa 1 2017-10-19 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
I Co 611/17 IX Polowa 1 2017-10-19 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I C 1259/17 X Polowa 1 2017-10-19 13:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
I Co 732/17 IX Polowa 1 2017-10-19 13:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
V GC 479/16 VIII Polowa 1 2017-10-19 13:30:00 V Wydział Gospodarczy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska
Sędzia referent:
II Kp 320/17 IV Polowa 1 2017-10-19 13:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Mariusz Dmochowski
Sędzia referent:
V GCps 6/17 VIII Polowa 1 2017-10-19 14:00:00 V Wydział Gospodarczy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska
Sędzia referent:
V GC 3/17 VIII Polowa 1 2017-10-19 14:30:00 V Wydział Gospodarczy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska
Sędzia referent:
II K 416/17 V Polowa 1 2017-10-20 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
I C 900/16 IX Polowa 1 2017-10-20 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I Co 582/17 XI Polowa 1 2017-10-20 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I Ns 540/17 XI Polowa 1 2017-10-20 09:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I Co 395/17 XI Polowa 1 2017-10-20 09:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I Ns 2/17 IX Polowa 1 2017-10-20 09:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I C 1281/16 XI Polowa 1 2017-10-20 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I C 737/16 XI Polowa 1 2017-10-20 10:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
II K 150/17 IV Polowa 1 2017-10-20 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
I C 753/16 XI Polowa 1 2017-10-20 11:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I C 81/16 XI Polowa 1 2017-10-20 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I C 706/17 XI Polowa 1 2017-10-20 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I Co 430/17 XI Polowa 1 2017-10-20 12:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I Ns 513/17 XI Polowa 1 2017-10-20 12:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I C 968/16 IX Polowa 1 2017-10-20 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I C 985/17 XI Polowa 1 2017-10-20 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I C 995/17 XI Polowa 1 2017-10-20 13:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I C 1133/17 XI Polowa 1 2017-10-20 13:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I C 495/17 IX Polowa 1 2017-10-20 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I C 999/17 IX Polowa 1 2017-10-20 13:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
II W 829/17 II Polowa 1 2017-10-23 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
I Ns 837/15 IX Polowa 1 2017-10-23 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
VII K 198/17 I 2017-10-24 08:50:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII K 187/17 I 2017-10-24 09:10:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII K 183/17 I 2017-10-24 09:20:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII K 182/17 I 2017-10-24 09:30:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII K 180/17 I 2017-10-24 09:40:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII K 168/17 I 2017-10-24 09:50:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII K 179/17 I 2017-10-24 10:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII K 195/17 I 2017-10-24 10:10:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII K 190/17 I 2017-10-24 10:20:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII K 192/17 I 2017-10-24 10:30:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII K 196/17 I 2017-10-24 10:40:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII K 197/17 I 2017-10-24 10:50:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII K 142/17 I 2017-10-24 11:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
II W 1194/17 V Polowa 1 2017-10-24 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
I C 1587/16 X Polowa 1 2017-10-24 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Renata Galińska
Sędzia referent:
II W 1160/17 V Polowa 1 2017-10-24 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II W 1045/17 V Polowa 1 2017-10-24 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II W 1095/17 V Polowa 1 2017-10-24 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II W 1180/17 V Polowa 1 2017-10-24 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II W 1189/17 V Polowa 1 2017-10-24 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II W 937/17 V Polowa 1 2017-10-24 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II W 1104/17 V Polowa 1 2017-10-24 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II W 1108/17 V Polowa 1 2017-10-24 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II W 1122/17 V Polowa 1 2017-10-24 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II W 1126/17 V Polowa 1 2017-10-24 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II W 1144/17 V Polowa 1 2017-10-24 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II W 1153/17 V Polowa 1 2017-10-24 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II W 1171/17 V Polowa 1 2017-10-24 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II K 562/17 V Polowa 1 2017-10-24 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
VII K 169/17 I 2017-10-24 13:30:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
II K 616/17 V Polowa 1 2017-10-24 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II K 598/17 V Polowa 1 2017-10-24 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II K 625/17 V Polowa 1 2017-10-24 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II K 611/17 V Polowa 1 2017-10-24 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
III Nsm 217/16 XI Polowa 1 2017-10-25 08:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
II K 506/17 IV Polowa 1 2017-10-25 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
I Ns 304/17 IX Polowa 1 2017-10-25 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
III RC 174/17 XI Polowa 1 2017-10-25 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
III RNs 395/17 XI Polowa 1 2017-10-25 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
II W 306/17 I Polowa 1 2017-10-25 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
II K 623/17 IV Polowa 1 2017-10-25 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
I Ns 275/17 IX Polowa 1 2017-10-25 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
III RC 181/17 XI Polowa 1 2017-10-25 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
II K 614/17 IV Polowa 1 2017-10-25 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
II K 482/17 I Polowa 1 2017-10-25 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
I C 1443/16 IX Polowa 1 2017-10-25 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
III RC 147/17 XI Polowa 1 2017-10-25 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I C 1539/16 IX Polowa 1 2017-10-25 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I C 1137/17 IX Polowa 1 2017-10-25 11:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
III RC 185/17 XI Polowa 1 2017-10-25 11:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I C 1297/17 IX Polowa 1 2017-10-25 12:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
III RNs 343/17 XI Polowa 1 2017-10-25 12:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
II W 1174/17 IV Polowa 1 2017-10-25 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
II W 1183/17 IV Polowa 1 2017-10-25 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
II W 1192/17 IV Polowa 1 2017-10-25 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
III Nkd 159/17 XI Polowa 1 2017-10-25 12:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I Ns 630/17 IX Polowa 1 2017-10-25 12:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I Ns 142/17 IX Polowa 1 2017-10-25 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
III RC 91/17 XI Polowa 1 2017-10-25 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
II W 1219/17 IV Polowa 1 2017-10-25 13:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
II W 1186/17 I Polowa 1 2017-10-25 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
II W 1217/17 I Polowa 1 2017-10-25 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
II W 1181/17 I Polowa 1 2017-10-25 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
II W 1177/17 I Polowa 1 2017-10-25 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
II W 1213/17 I Polowa 1 2017-10-25 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
II W 1168/17 I Polowa 1 2017-10-25 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
II W 1163/17 I Polowa 1 2017-10-25 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
II W 1195/17 I Polowa 1 2017-10-25 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
VII Ko 309/17 I 2017-10-27 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII Ko 341/17 I 2017-10-27 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII Ko 307/17 I 2017-10-27 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII Ko 266/17 I 2017-10-27 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII Ko 267/17 I 2017-10-27 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII Ko 268/17 I 2017-10-27 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII Ko 283/17 I 2017-10-27 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII Ko 284/17 I 2017-10-27 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII Ko 287/17 I 2017-10-27 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII Ko 288/17 I 2017-10-27 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII Ko 289/17 I 2017-10-27 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII Ko 290/17 I 2017-10-27 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII Ko 299/17 I 2017-10-27 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII Ko 301/17 I 2017-10-27 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII Ko 302/17 I 2017-10-27 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII Ko 303/17 I 2017-10-27 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII Ko 304/17 I 2017-10-27 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII Ko 305/17 I 2017-10-27 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII Ko 306/17 I 2017-10-27 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII Ko 308/17 I 2017-10-27 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII Ko 311/17 I 2017-10-27 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII W 395/17 I 2017-10-31 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII W 274/17 I 2017-10-31 09:40:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII W 442/17 I 2017-10-31 11:40:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
VII W 390/17 I 2019-09-28 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski
Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960