Sąd Rejonowy w Łomży
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Rejonowego w Łomży

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
I C 1651/18 IX Polowa 1 2018-10-22 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
III RNs 307/18 XI Polowa 1 2018-10-22 08:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I C 1637/18 IX Polowa 1 2018-10-22 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I Ns 319/18 IX Polowa 1 2018-10-22 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
II W 1009/18 IV Polowa 1 2018-10-22 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
II K 539/18 IV Polowa 1 2018-10-22 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
II K 285/18 V Polowa 1 2018-10-22 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
I Ns 546/18 VII Polowa 1 2018-10-22 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I Ns 346/18 X Polowa 1 2018-10-22 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
I Ns 183/18 IX Polowa 1 2018-10-22 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
III Nsm 370/18 XI Polowa 1 2018-10-22 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I C 1275/18 X Polowa 1 2018-10-22 09:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
I Ns 513/18 VII Polowa 1 2018-10-22 09:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
III Nsm 343/18 XI Polowa 1 2018-10-22 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
III Nsm 475/18 XI Polowa 1 2018-10-22 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I C 18/18 X Polowa 1 2018-10-22 09:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
I Ns 529/18 VII Polowa 1 2018-10-22 09:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
V GC 280/18 VIII Polowa 1 2018-10-22 10:00:00 V Wydział Gospodarczy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Kłapeć-Kalinowska
Sędzia referent:
V GC 280/18 VIII Polowa 1 2018-10-22 10:00:00 V Wydział Gospodarczy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Kłapeć-Kalinowska
Sędzia referent:
V GC 197/18 VIII Polowa 1 2018-10-22 10:00:00 V Wydział Gospodarczy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Kłapeć-Kalinowska
Sędzia referent:
I Ns 796/17 VII Polowa 1 2018-10-22 10:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I C 1567/18 VII Polowa 1 2018-10-22 10:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
III RNs 337/18 XI Polowa 1 2018-10-22 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
V GC 200/18 VIII Polowa 1 2018-10-22 10:30:00 V Wydział Gospodarczy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Kłapeć-Kalinowska
Sędzia referent:
II K 480/18 IV Polowa 1 2018-10-22 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
I C 1577/18 VII Polowa 1 2018-10-22 10:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I C 1698/18 X Polowa 1 2018-10-22 10:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
II W 1001/18 V Polowa 1 2018-10-22 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
I Ns 514/17 IX Polowa 1 2018-10-22 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
II Ko 1548/18 V Polowa 1 2018-10-22 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
II W 443/18 I Polowa 1 2018-10-22 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
II W 1015/18 V Polowa 1 2018-10-22 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
II W 999/18 V Polowa 1 2018-10-22 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
III RNs 336/18 XI Polowa 1 2018-10-22 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I C 1588/18 VII Polowa 1 2018-10-22 11:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
III RNs 277/18 XI Polowa 1 2018-10-22 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
II K 535/18 IV Polowa 1 2018-10-22 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
I Ns 661/18 IX Polowa 1 2018-10-22 11:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I C 1589/18 VII Polowa 1 2018-10-22 11:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I C 1565/18 X Polowa 1 2018-10-22 11:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
II W 439/18 I Polowa 1 2018-10-22 11:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
I Ns 640/18 IX Polowa 1 2018-10-22 11:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I C 1748/18 VII Polowa 1 2018-10-22 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I C 1516/18 X Polowa 1 2018-10-22 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
V GC 194/18 VIII Polowa 1 2018-10-22 12:00:00 V Wydział Gospodarczy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Kłapeć-Kalinowska
Sędzia referent:
V GC 151/18 VIII Polowa 1 2018-10-22 12:00:00 V Wydział Gospodarczy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Kłapeć-Kalinowska
Sędzia referent:
III Nsm 150/18 XI Polowa 1 2018-10-22 12:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I C 1396/18 X Polowa 1 2018-10-22 12:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
I C 1364/17 IX Polowa 1 2018-10-22 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
V GC 169/18 VIII Polowa 1 2018-10-22 12:30:00 V Wydział Gospodarczy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Kłapeć-Kalinowska
Sędzia referent:
II K 794/17 IV Polowa 1 2018-10-22 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
II K 600/18 V Polowa 1 2018-10-22 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
V GC 243/18 VIII Polowa 1 2018-10-22 12:30:00 V Wydział Gospodarczy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Kłapeć-Kalinowska
Sędzia referent:
I C 1599/18 VII Polowa 1 2018-10-22 12:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I Ns 499/18 X Polowa 1 2018-10-22 12:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
III RC 186/18 XI Polowa 1 2018-10-22 12:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I C 1672/18 VII Polowa 1 2018-10-22 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
V GC 244/18 VIII Polowa 1 2018-10-22 13:00:00 V Wydział Gospodarczy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Kłapeć-Kalinowska
Sędzia referent:
I C 1674/18 VII Polowa 1 2018-10-22 13:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I Ns 457/18 X Polowa 1 2018-10-22 13:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
I C 1676/18 VII Polowa 1 2018-10-22 13:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I C 1671/18 X Polowa 1 2018-10-22 13:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
I Ns 325/18 X Polowa 1 2018-10-22 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
V GC 219/18 VIII Polowa 1 2018-10-22 13:30:00 V Wydział Gospodarczy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Kłapeć-Kalinowska
Sędzia referent:
I C 559/16 VII Polowa 1 2018-10-22 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
III RNs 333/18 XI Polowa 1 2018-10-22 13:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I Ns 697/18 VII Polowa 1 2018-10-22 13:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
III Nsm 437/18 XI Polowa 1 2018-10-23 08:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
I C 1190/16 X Polowa 1 2018-10-23 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Renata Galińska
Sędzia referent:
III Nkd 125/18 XI Polowa 1 2018-10-23 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III Nkd 126/18 XI Polowa 1 2018-10-23 09:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
II K 443/18 V Polowa 1 2018-10-23 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
III RC 161/18 XI Polowa 1 2018-10-23 10:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III Nsm 422/18 XI Polowa 1 2018-10-23 10:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III Nsm 352/18 XI Polowa 1 2018-10-23 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III RNs 317/18 XI Polowa 1 2018-10-23 11:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III Nsm 373/18 XI Polowa 1 2018-10-23 12:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III Nsm 372/18 XI Polowa 1 2018-10-23 12:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III RC 164/18 XI Polowa 1 2018-10-23 13:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III Nsm 395/18 XI Polowa 1 2018-10-23 14:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III RNs 271/18 XI Polowa 1 2018-10-24 08:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
III RNs 227/18 XI Polowa 1 2018-10-24 08:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I C 1640/18 X Polowa 1 2018-10-24 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I Ns 556/18 X Polowa 1 2018-10-24 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
III Nsm 174/18 XI Polowa 1 2018-10-24 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I C 609/18 X Polowa 1 2018-10-24 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
II K 199/18 IV Polowa 1 2018-10-24 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
II K 318/18 V Polowa 1 2018-10-24 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
I Ns 38/18 IX Polowa 1 2018-10-24 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
II W 1031/18 V Polowa 1 2018-10-24 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
III Nsm 383/18 XI Polowa 1 2018-10-24 09:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
II K 230/18 IV Polowa 1 2018-10-24 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
I C 1426/18 X Polowa 1 2018-10-24 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I C 1673/18 X Polowa 1 2018-10-24 10:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I C 1566/18 X Polowa 1 2018-10-24 10:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
III Nkd 116/18 XI Polowa 1 2018-10-24 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I C 1758/18 IX Polowa 1 2018-10-24 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I C 1765/18 IX Polowa 1 2018-10-24 11:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
III Nsm 234/18 XI Polowa 1 2018-10-24 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I Co 99/18 IX Polowa 1 2018-10-24 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I Ns 595/18 IX Polowa 1 2018-10-24 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I Ns 696/18 IX Polowa 1 2018-10-24 11:35:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I C 1357/18 X Polowa 1 2018-10-24 11:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I C 1578/18 X Polowa 1 2018-10-24 11:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I Ns 162/18 IX Polowa 1 2018-10-24 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
III Nkd 82/18 XI Polowa 1 2018-10-24 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I C 1383/18 X Polowa 1 2018-10-24 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
II K 122/18 V Polowa 1 2018-10-24 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
I C 596/18 IX Polowa 1 2018-10-24 12:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
III RC 89/18 XI Polowa 1 2018-10-24 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I C 1670/18 X Polowa 1 2018-10-24 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I Ns 362/18 IX Polowa 1 2018-10-24 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I Ns 277/18 X Polowa 1 2018-10-24 12:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I Ns 508/18 X Polowa 1 2018-10-24 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I Co 250/18 IX Polowa 1 2018-10-24 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I C 1075/18 X Polowa 1 2018-10-24 13:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
III Nsm 361/18 XI Polowa 1 2018-10-24 13:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I Ns 266/17 IX Polowa 1 2018-10-24 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
II K 675/18 IV Polowa 1 2018-10-25 00:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Mariusz Dmochowski
Sędzia referent:
II K 502/18 II Polowa 1 2018-10-25 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II K 506/18 II Polowa 1 2018-10-25 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II K 504/18 II Polowa 1 2018-10-25 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II W 155/18 IV Polowa 1 2018-10-25 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Mariusz Dmochowski
Sędzia referent:
III RC 101/18 XII Polowa 1 2018-10-25 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
III Nsm 375/18 XI Polowa 1 2018-10-25 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
II K 561/18 IV Polowa 1 2018-10-25 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Mariusz Dmochowski
Sędzia referent:
II K 71/18 II Polowa 1 2018-10-25 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
III RC 224/18 XII Polowa 1 2018-10-25 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
III RC 176/18 XII Polowa 1 2018-10-25 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
III Nsm 128/18 XI Polowa 1 2018-10-25 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III RNs 400/18 XII Polowa 1 2018-10-25 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
II W 1362/17 IV Polowa 1 2018-10-25 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Mariusz Dmochowski
Sędzia referent:
III RNs 399/18 XII Polowa 1 2018-10-25 11:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
III RNs 332/18 XI Polowa 1 2018-10-25 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III RNs 398/18 XII Polowa 1 2018-10-25 11:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
II Ko 1598/18 IV Polowa 1 2018-10-25 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Mariusz Dmochowski
Sędzia referent:
II K 877/17 II Polowa 1 2018-10-25 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II W 750/18 II Polowa 1 2018-10-25 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
III Nsm 363/18 XI Polowa 1 2018-10-25 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III RNs 401/18 XII Polowa 1 2018-10-25 12:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
III Nsm 442/18 XII Polowa 1 2018-10-25 12:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
I C 1633/17 VI Polowa 1 2018-10-25 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
II K 458/18 II Polowa 1 2018-10-25 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
III Nkd 62/18 XII Polowa 1 2018-10-25 13:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
III Nsm 387/18 XI Polowa 1 2018-10-25 13:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
II W 454/18 II Polowa 1 2018-10-25 14:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II W 353/18 I Polowa 1 2018-10-26 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
I Ns 466/18 IX Polowa 1 2018-10-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I C 305/17 IX Polowa 1 2018-10-26 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I C 1237/18 IX Polowa 1 2018-10-26 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
II W 533/18 I Polowa 1 2018-10-26 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
I C 1552/17 IX Polowa 1 2018-10-26 10:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I Ns 94/18 IX Polowa 1 2018-10-26 10:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
II K 236/17 V Polowa 1 2018-10-26 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
I C 1256/17 IX Polowa 1 2018-10-26 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I Ns 964/17 IX Polowa 1 2018-10-26 11:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I C 1554/18 IX Polowa 1 2018-10-26 12:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I C 1610/18 IX Polowa 1 2018-10-26 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I Ns 682/18 IX Polowa 1 2018-10-26 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
III Nkd 25/18 XI Polowa 1 2018-10-29 08:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I Ns 707/18 IX Polowa 1 2018-10-29 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I C 1384/18 IX Polowa 1 2018-10-29 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
II Ko 1591/18 IV Polowa 1 2018-10-29 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
I Ns 559/18 IX Polowa 1 2018-10-29 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I C 1685/17 VII Polowa 1 2018-10-29 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
II Ko 1593/18 IV Polowa 1 2018-10-29 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
II Ko 1594/18 IV Polowa 1 2018-10-29 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
II Ko 1561/18 IV Polowa 1 2018-10-29 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
II K 388/18 IV Polowa 1 2018-10-29 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
II K 566/18 IV Polowa 1 2018-10-29 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
III Nsm 397/18 XI Polowa 1 2018-10-29 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
II Kop 22/18 IV Polowa 1 2018-10-29 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
I Ns 536/18 IX Polowa 1 2018-10-29 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
III RC 27/18 XI Polowa 1 2018-10-29 09:35:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
III RC 193/18 XI Polowa 1 2018-10-29 09:35:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
III Nsm 478/18 XI Polowa 1 2018-10-29 09:35:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
III Nsm 479/18 XI Polowa 1 2018-10-29 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I Ns 558/18 IX Polowa 1 2018-10-29 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
III RC 192/18 XI Polowa 1 2018-10-29 10:35:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I Ns 565/18 IX Polowa 1 2018-10-29 10:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I C 1685/18 IX Polowa 1 2018-10-29 10:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I C 834/18 VII Polowa 1 2018-10-29 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
II K 604/18 IV Polowa 1 2018-10-29 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
II K 592/18 IV Polowa 1 2018-10-29 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
III Nsm 382/18 XI Polowa 1 2018-10-29 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I Ns 567/17 IX Polowa 1 2018-10-29 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
II W 1050/18 II Polowa 1 2018-10-29 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
I Ns 525/17 IX Polowa 1 2018-10-29 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I Ns 525/17 IX Polowa 1 2018-10-29 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
III Nsm 411/18 XI Polowa 1 2018-10-29 12:05:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I C 1580/18 VII Polowa 1 2018-10-29 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I C 1616/18 IX Polowa 1 2018-10-29 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
III RNs 364/18 XI Polowa 1 2018-10-29 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I C 586/18 VII Polowa 1 2018-10-29 12:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I Ns 332/18 IX Polowa 1 2018-10-29 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
III RC 56/18 XI Polowa 1 2018-10-29 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I C 1694/18 IX Polowa 1 2018-10-29 13:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I C 1725/17 VII Polowa 1 2018-10-29 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I C 1101/18 VII Polowa 1 2018-10-29 13:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
I C 43/16 VII Polowa 1 2018-10-29 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska
Sędzia referent:
VII W 211/18 I 2018-10-30 08:50:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 308/18 I 2018-10-30 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 351/18 I 2018-10-30 09:05:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 353/18 I 2018-10-30 09:10:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 352/18 I 2018-10-30 09:15:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII K 172/18 I 2018-10-30 09:20:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII K 173/18 I 2018-10-30 09:30:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Kp 56/18 I 2018-10-30 09:40:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 360/18 I 2018-10-30 09:50:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 356/18 I 2018-10-30 09:55:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII K 174/18 I 2018-10-30 10:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Kp 57/18 I 2018-10-30 10:15:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII K 176/18 I 2018-11-08 11:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960