Sąd Rejonowy w Łomży
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Rejonowego w Łomży

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
I Co 205/18 IX Polowa 1 2018-08-16 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I Ns 655/17 IX Polowa 1 2018-08-16 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I Ns 560/17 IX Polowa 1 2018-08-16 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I Ns 138/17 IX Polowa 1 2018-08-16 10:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I Ns 218/18 IX Polowa 1 2018-08-16 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I Ns 729/15 IX Polowa 1 2018-08-16 11:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I C 1909/17 IX Polowa 1 2018-08-16 12:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I C 652/18 IX Polowa 1 2018-08-16 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
II K 253/18 IV Polowa 1 2018-08-17 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Mariusz Dmochowski
Sędzia referent:
III Nsm 277/18 XII Polowa 1 2018-08-17 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
II K 311/18 IV Polowa 1 2018-08-17 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Mariusz Dmochowski
Sędzia referent:
II K 338/18 IV Polowa 1 2018-08-17 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Mariusz Dmochowski
Sędzia referent:
II K 176/18 IV Polowa 1 2018-08-17 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Mariusz Dmochowski
Sędzia referent:
II K 319/18 IV Polowa 1 2018-08-17 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Mariusz Dmochowski
Sędzia referent:
II K 308/18 IV Polowa 1 2018-08-17 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Mariusz Dmochowski
Sędzia referent:
II K 317/18 IV Polowa 1 2018-08-17 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Mariusz Dmochowski
Sędzia referent:
II K 166/17 V Polowa 1 2018-08-21 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
VII K 93/18 I 2018-08-21 09:50:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Ko 203/18 I 2018-08-21 10:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Ko 252/18 I 2018-08-21 10:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Ko 226/18 I 2018-08-21 10:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Ko 230/18 I 2018-08-21 10:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Ko 231/18 I 2018-08-21 10:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Ko 232/18 I 2018-08-21 10:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Ko 234/18 I 2018-08-21 10:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Ko 235/18 I 2018-08-21 10:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Ko 240/18 I 2018-08-21 10:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Ko 241/18 I 2018-08-21 10:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Ko 242/18 I 2018-08-21 10:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Ko 245/18 I 2018-08-21 10:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Ko 247/18 I 2018-08-21 10:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
II K 696/17 V Polowa 1 2018-08-21 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
VII Kp 34/18 I 2018-08-21 11:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
II K 379/18 V Polowa 1 2018-08-21 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
II K 381/18 V Polowa 1 2018-08-21 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
II K 368/18 V Polowa 1 2018-08-21 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
II K 359/18 V Polowa 1 2018-08-21 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
II K 262/18 V Polowa 1 2018-08-21 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
II K 245/18 V Polowa 1 2018-08-21 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
II K 379/18 V Polowa 1 2018-08-21 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
VII Kp 42/18 I 2018-08-21 11:20:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Kp 48/418 I 2018-08-21 11:25:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Kp 43/18 I 2018-08-21 11:30:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII K 118/18 I 2018-08-21 11:40:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII K 122/18 I 2018-08-21 11:50:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII K 121/18 I 2018-08-21 12:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII K 106/18 I 2018-08-21 12:10:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII K 105/18 I 2018-08-21 12:20:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
II W 691/18 V Polowa 1 2018-08-21 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
II W 654/18 V Polowa 1 2018-08-21 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
II W 669/18 V Polowa 1 2018-08-21 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
II W 668/18 V Polowa 1 2018-08-21 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
II W 677/18 V Polowa 1 2018-08-21 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
III Nsm 271/18 XI Polowa 1 2018-08-22 08:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
III Nsm 257/18 XI Polowa 1 2018-08-22 08:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
II K 339/18 IV Polowa 1 2018-08-22 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
III Nsm 236/18 XI Polowa 1 2018-08-22 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
III Nsm 234/18 XI Polowa 1 2018-08-22 09:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
VII K 68/18 I 2018-08-22 09:55:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII K 63/18 I 2018-08-22 10:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
III Nkd 82/18 XI Polowa 1 2018-08-22 10:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
II K 255/18 IV Polowa 1 2018-08-22 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
III RC 92/18 XI Polowa 1 2018-08-22 10:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
VII K 87/18 I 2018-08-22 11:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII K 88/18 I 2018-08-22 11:10:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII K 89/18 I 2018-08-22 11:20:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
II W 837/18 IV Polowa 1 2018-08-22 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
II W 836/18 IV Polowa 1 2018-08-22 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
VII Ko 220/18 I 2018-08-22 11:30:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
II Kp 291/18 IV Polowa 1 2018-08-22 11:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
III RC 89/18 XI Polowa 1 2018-08-22 11:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
VII K 79/18 I 2018-08-22 12:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
II W 698/18 IV Polowa 1 2018-08-22 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
III Nsm 241/18 XI Polowa 1 2018-08-22 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
III Nsm 240/18 XI Polowa 1 2018-08-22 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
III Nsm 318/18 XI Polowa 1 2018-08-22 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
III Nkd 107/18 XI Polowa 1 2018-08-22 13:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
VII W 187/18 I 2018-08-23 10:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 221/18 I 2018-08-23 10:15:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 222/18 I 2018-08-23 10:20:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 223/18 I 2018-08-23 10:25:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 224/18 I 2018-08-23 10:30:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 225/18 I 2018-08-23 10:35:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 227/18 I 2018-08-23 10:40:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 226/18 I 2018-08-23 10:45:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 228/18 I 2018-08-23 10:50:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 229/18 I 2018-08-23 10:55:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 233/18 I 2018-08-23 11:05:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 234/18 I 2018-08-23 11:10:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 235/18 I 2018-08-23 11:15:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 236/18 I 2018-08-23 11:20:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 237/18 I 2018-08-23 11:25:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 238/18 I 2018-08-23 11:30:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 239/18 I 2018-08-23 11:35:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 240/18 I 2018-08-23 11:40:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 241/18 I 2018-08-23 11:45:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 242/18 I 2018-08-23 11:50:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 244/18 I 2018-08-23 11:55:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 206/18 I 2018-08-23 12:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 219/18 I 2018-08-23 12:05:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 253/18 I 2018-08-23 12:10:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 250/18 I 2018-08-23 12:15:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 231/18 I 20158-08-23 11:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960