Sąd Rejonowy w Łomży
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Rejonowego w Łomży

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
I Ns 343/19 IX Polowa 1 2019-08-26 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I Co 714/19 IX Polowa 1 2019-08-26 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I Ns 216/19 IX Polowa 1 2019-08-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I Ns 388/18 IX Polowa 1 2019-08-26 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I C 147/18 IX Polowa 1 2019-08-26 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I Ns 446/19 IX Polowa 1 2019-08-26 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I C 2217/18 IX Polowa 1 2019-08-26 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
II K 279/19 IV Polowa 1 2019-08-27 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II Ko 1028/19 V Polowa 1 2019-08-27 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II K 907/18 IV Polowa 1 2019-08-27 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II K 305/18 IV Polowa 1 2019-08-27 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
III RNs 229/19 XI Polowa 1 2019-08-28 08:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
III RNs 203/19 XI Polowa 1 2019-08-28 08:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I Ns 530/19 X Polowa 1 2019-08-28 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
III RNs 291/19 XI Polowa 1 2019-08-28 08:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I Ns 462/19 X Polowa 1 2019-08-28 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I Ns 422/19 IX Polowa 1 2019-08-28 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I C 2230/18 X Polowa 1 2019-08-28 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I C 2230/18 X Polowa 1 2019-08-28 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
II K 221/19 IV Polowa 1 2019-08-28 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
III Nsm 210/19 XI Polowa 1 2019-08-28 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I Ns 393/19 IX Polowa 1 2019-08-28 09:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I C 499/19 IX Polowa 1 2019-08-28 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I C 160/19 IX Polowa 1 2019-08-28 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
III Nsm 264/19 XI Polowa 1 2019-08-28 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I C 492/19 X Polowa 1 2019-08-28 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I C 532/19 X Polowa 1 2019-08-28 10:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I Ns 82/19 X Polowa 1 2019-08-28 10:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
III Nkd 101/19 XI Polowa 1 2019-08-28 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I C 476/19 X Polowa 1 2019-08-28 10:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I C 536/19 IX Polowa 1 2019-08-28 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I Ns 464/19 X Polowa 1 2019-08-28 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I C 1611/18 X Polowa 1 2019-08-28 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
III Nkd 100/19 XI Polowa 1 2019-08-28 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I Ns 139/18 IX Polowa 1 2019-08-28 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I Ns 463/19 IX Polowa 1 2019-08-28 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
III RC 126/19 XI Polowa 1 2019-08-28 11:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I C 288/19 IX Polowa 1 2019-08-28 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I C 391/19 X Polowa 1 2019-08-28 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
II K 927/18 IV Polowa 1 2019-08-28 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
I C 1826/18 IX Polowa 1 2019-08-28 12:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I C 555/19 IX Polowa 1 2019-08-28 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
III RC 60/19 XI Polowa 1 2019-08-28 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
III Nkd 21/19 XI Polowa 1 2019-08-28 13:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
III Nsm 417/18 XI Polowa 1 2019-08-29 08:05:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III RNs 293/19 XI Polowa 1 2019-08-29 08:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III RNs 264/19 XI Polowa 1 2019-08-29 08:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
II K 261/19 IV Polowa 1 2019-08-29 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Mariusz Dmochowski
Sędzia referent:
III RC 129/19 XI Polowa 1 2019-08-29 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
II K 362/19 IV Polowa 1 2019-08-29 09:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Mariusz Dmochowski
Sędzia referent:
II K 398/19 IV Polowa 1 2019-08-29 10:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Mariusz Dmochowski
Sędzia referent:
III Nsm 261/19 XI Polowa 1 2019-08-29 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
II K 456/19 IV Polowa 1 2019-08-29 11:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Mariusz Dmochowski
Sędzia referent:
III Nsm 233/19 XI Polowa 1 2019-08-29 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III RC 130/19 XI Polowa 1 2019-08-29 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III RNs 339/19 XI Polowa 1 2019-08-29 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
II K 488/19 IV Polowa 1 2019-08-29 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Mariusz Dmochowski
Sędzia referent:
III Nsm 267/19 XI Polowa 1 2019-08-29 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
VII W 93/19 I 2019-08-30 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Mariusz Dmochowski
Sędzia referent:
VII K 79/19 I 2019-09-03 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 286/19 I 2019-09-03 12:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 278/19 I 2019-09-03 12:20:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 268/19 I 2019-09-03 12:25:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 270/19 I 2019-09-03 12:30:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 273/19 I 2019-09-03 12:35:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 274/19 I 2019-09-03 12:40:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 276/19 I 2019-09-03 12:45:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 291/19 I 2019-09-03 12:50:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 301/19 I 2019-09-03 12:55:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 300/19 I 2019-09-03 13:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 303/19 I 2019-09-03 13:05:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 304/19 I 2019-09-03 13:10:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 306/19 I 2019-09-03 13:15:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 307/19 I 2019-09-03 13:20:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 293/19 I 2019-09-03 13:25:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 310/19 I 2019-09-03 13:30:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII K 133/19 I 2019-09-05 08:50:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII K 74/19 I 2019-09-05 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII K 118/19 I 2019-09-05 11:20:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII K 112/19 I 2019-09-05 12:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII K 146/19 I 2019-09-05 12:40:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960