Sąd Rejonowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w I p. 2020 r.

Nazwa wydziału

Pozostało

na 31.12.2019r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało

na 30.06.2020r.

I Wydział Cywilny

1292

182

1995

1179

II Wydział Karny

640

2305

2087

858

III Wydział Rodzinny  i Nieletnich

426

810

759

477

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych

73

162

115

120

V Wydział Gospodarczy

444

902

949

397 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

3713

6226

9118

821

VIII Zamiejscowy Wydział Karny w  Kolnie

73

526

528

71

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2020-08-05 14:59
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-08-05 15:03:55

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności