Sąd Rejonowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw w 2018 r.

Nazwa wydziału

Pozostało na 31.12.2017 r.

Wpływ

 

Załatwienie

Pozostało na 31.12.2018 r.

I Wydział Cywilny

1941

6742

6914 1802

II Wydział Karny

743

5016

5126 633

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

392

2028

2038 382

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

98

556 551 103

V Wydział Gospodarczy

329 2186 2173 342

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

335 10358 10431 262

VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie

97 1216 1218 95

 

Wytwarzający informację: Sebastian Krupiński dnia: 2018-07-20 12:23
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-07-20 12:43:03
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-01-29 12:02:44

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności