Sąd Rejonowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2012 r.

Nazwa wydziału

Pozostało na koniec 2011 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało na dzień 31.12.2012 r.

I Wydział Cywilny

844

5397

5292

949

II Wydział Karny

857

6237

6275

819

III Wydział  Rodzinny
 i Nieletnich

487

2417

2328

576

V Wydział Pracy i
Ubezpieczeń
Społecznych

91

478

481

88

V Sąd Gospodarczy

130

1791

1685

236

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

790

10029

10235

584

VIII Zamiejscowy Wydział
Karny w Kolnie

54

2081

2033

102

 

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2012 roku w Sądzie Rejonowym w  Grajewie

 

Nazwa wydziału

Pozostało na koniec 2011 r.

Wpływ

 

Załatwienie

Pozostało na dzień 31.12.2012 r.

I Wydział Cywilny

463

2106

2569

0

II Wydział Karny

403

2739

3142

0

III Wydział  Rodzinny
 i Nieletnich

195

1258

1453

0

V Wydział Ksiąg Wieczystych

308

4211

4519

0

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2012-09-18 21:57
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-09-18 22:03:11
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2013-02-19 17:04:03

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności