Sąd Rejonowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2019 r.

Nazwa wydziału

Pozostało na 31.12.2018 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało na 30.06.2019r.

I Wydział Cywilny

1802

5522

6032

1292

II Wydział Karny

633

5011

5004

640

III Wydział Rodzinny  i Nieletnich

382

2135

2091

426

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych

103

351

381

73

V Wydział Gospodarczy

342

2668

2566

444

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

262

29922

26471

3713

VIII Zamiejscowy Wydział Karny w  Kolnie

95

1266

1288

73

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2019-08-09 12:19
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2019-08-09 12:22:26
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2020-01-30 09:51:19

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności