Sąd Rejonowy w Łomży
Zarządzenie Nr AdmR-0000-8/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 09 lipca 2021 roku

w sprawie zmiany godzin przyjmowania interesantów określonych zarządzeniem nr AdmR-0000-27/20 z dnia 25 maja 2020 roku
więcej


Zarządzenie AdmR-0000-23/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
więcej

Zarządzenie AdmR-0000-22/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych w okresie od 18.05.2020 do 22.05.2020 roku za wyjątkiem spraw pilnych, a także uznanych za pilne na podstawie art. 14a ust 9 - wskazanych w zarządzeniu AdmR-0000-21/20
więcej


Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Łomży AdmR-0000-19/20 z dnia 23.04.2020 roku

w sprawie uchylenia zarządzenia AdmR-0000-16/20 z dnia 26.03.2020 roku
więcej

Zarządzenie AdmR-0000-20/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Zarządzeniem AdmR-0000-20/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 24 kwietnia 2020 r. zostają odwołane rozprawy i posiedzenia jawne, za wyjątkiem sprawy pilnych w okresie od 01 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.
więcej

Zarządzenie AdmR-0000-16/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Łomży, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2
więcej

Zarządzenie AdmR-0000-14/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 20 marca 2020 r.

Zarządzeniem AdmR-0000-14/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 20 marca 2020 r. zostają zdjęte wszystkie sprawy z wokand, za wyjątkiem spraw pilnych w terminie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.
więcej

Zarządzenie AdmR-0000-13/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Łomży, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2
więcej

Zarządzenie AdmR-0000-12/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie podjęcia dalszych czynności związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
więcej


« · 1 · 2 · 3 · »» · »
Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności