Sąd Rejonowy w Łomży

Ogłoszenie o zleceniu Komornikowi Sądowemu przy SR w Łomży

sporządzenie spisu inwentarza po Adamie Dziekońskim - I Ns 557/22
więcej

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Łomży Nr AdmR.0110.10.2022 z dnia 28.03.2022 roku

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr AdmR-0000-29/21 z dnia 10.12.2021 roku i AdmR-0000-21/21 z dnia 12.10.2021 roku
więcej

ZARZĄDZENIE Nr AdmR-0000-29/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Łomży

z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr AdmR-0000-21/21 z dnia 12 października 2021 roku w sprawie zasad obsługi interesantów oraz prowadzenia rozpraw
więcej

« · 1 · 2 · 3 · »» · »
Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności