Sąd Rejonowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2017 r.

Nazwa wydziału

Pozostało na 31.12.2016 r.

Wpływ

 

Załatwienie

Pozostało na 31.12.2017 r.

I Wydział Cywilny

1621

6502

6149 1974

II Wydział Karny

819

5754

5830 743

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

393

2113

2114 392

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

108

416 426 98

V Wydział Gospodarczy

292 2111 2074 329

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

174 11925 11764 335

VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie

59 1329 1291 97

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2017-07-28 09:45
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-07-28 09:52:16
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2018-01-24 15:33:58

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności