Sąd Okręgowy w Łomży

Konta bankowe

DOCHODY BUDŻETOWE - NBP O/O Białystok BIC: NBPLPLPW, IBAN tworzy się pzez dodanie przed numerem rachunku bankowego kodu "PL"

I Wydział Cywilny

nr 97 1010 0055 1033 0030 0700 0001 - wpłaty dotyczące spraw prowadzonych przez
I Wydział Cywilny - opłaty wniosków, grzywny cywilne, koszty sądowe w sprawach cywilnych,

II Wydział Karny

nr 70 1010 0055 1033 0030 0700 0002 – wpłaty dotyczące spraw prowadzonych przez
II Wydział Karny - grzywny karne, opłaty i koszty sądowe w sprawach karnych,

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

nr  43 1010 0055 1033 0030 0700 0003 – wpłaty dotyczące spraw prowadzonych przez
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – opłaty, koszty sądowe w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych

Sekcja Penitencjarna

nr 08 1010 0055 1033 0130 0700 0002 – opłaty wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie i wniosków o przerwę w karze

SUMY NA ZLECENIE

Wpłaty z tytułu zaliczek wpłacanych przez strony w sprawach prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Łomży, opłaty za wpisy do Rejestru Spadkowego, należy uiszczać na rachunek

nr 21 1010 1049 0012 8313 9800 0000

Oddział Finansowy

nr 69 1010 0055 1033 0030 0700 0020 – wpłaty za najem pokoi gościnnych, zwrot zaliczek komorniczych, zwrot wydatków lat ubiegłych

 

SUMY DEPOZYTOWE - BGK BIC/SWIFT: GOSKPLPW

Wpłaty z tytułu poręczeń i zabezpieczeń majątkowych w sprawach prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Łomży  należy uiszczać na rachunki nr:

Wpłaty w PLN 05 1130 1017 0021 1001 6290 0004

Wpłaty w USD 75 1130 1017 0021 1001 6290 0005

Wpłaty w EUR 59 1130 1017 0021 1001 6290 0002

Wpłaty w CHF 86 1130 1017 0021 1001 6290 0001

Wpłaty w GBP 32 1130 1017 0021 1001 6290 0003


Zastępczą obsługę kasową w zakresie wpłat sum depozytowych prowadzi Bank Pekao SA. Wpłaty gotówkowe należy uiszczać na następujące rachunki bakowe:

59 1240 6957 0111 0000 0000 0741 – PLN

51 1240 6957 0787 0000 0000 0065 – USD

04 1240 6957 0978 0000 0000 0091 – EUR

58 1240 6957 0797 0000 0000 0021 – CHF

69 1240 6957 0789 0000 0000 0029 - GBP

 

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM I POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Wpłaty nawiązek na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w sprawach prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Łomży, należy uiszczać na rachunek:

nr  53 1130 1059 0017 3382 5320 0009


Rachunek ZFŚS: 04 1010 1049 0012 8318 9110 0000

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: dnia: 2008-09-15 14:53
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-09-15 14:57:57
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2020-03-05 14:47:02

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności