Sąd Rejonowy w Łomży

Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

KOORDYNATOR  DO  SPRAW  DOSTĘPNOŚCI

Danuta Kocon

Ewa  Karwowska

Pokój nr 019 – Biuro Obsługi Interesanta

tel. 86 215 09 15 lub  86 215 09 22

e-mail: dostepnosc@lomza.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy w Łomży  informuje osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz osoby ze szczególnymi potrzebami ze względu na wiek lub stan zdrowia, że w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę może ona skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z Biurem Obsługi Interesanta i przekazać Sądowi informację, że na rozprawę została wezwana osoba niepełnosprawna. Informacja taka pozwoli przygotować dla rozpoznania sprawy odpowiednią salę rozpraw, zadbać o zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej lub ze szczególnymi potrzebami po terenie budynku Sądu.

INFORMACJE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą kontaktować się z Sądem Rejonowym  w Łomży w następujący sposób:

  1. wysyłając pismo  na adres: Sąd Rejonowy w Łomży, ul. Polowa 1, 18-400 Łomża,
  2. wysyłając maila na adres:   dostepnosc@lomza.sr.gov.pl lub sr@lomza.sr.gov.pl,
  3. wysyłając fax na numer 86 215 09 60,
  4. osobiście w siedzibie sądu w godzinach urzędowania.

W  oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 j.t) w kontakcie z sądem osoba niesłysząca lub słabo słysząca może skorzystać z:

  • pomocy pracownika BOI Sądu Rejonowego w Łomży,
  • pomocy osoby przybranej tj. każdej innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w sądzie.

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Łomży uruchomiony jest kompleksowy System Komunikacji Równość Człowieka Głuchego, polegający na zapewnieniu komunikacji z wykorzystaniem tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących oraz niedosłyszących. System jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta, przy ul. Polowej 1 oraz w Zamiejscowym Wydziale Karnym w Kolnie, przy ul. Wojska Polskiego 32.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Grażyna Śmiarowska dnia: 2020-09-24 16:47
Upublicznienie: Radosław Jabłoński dnia: 2020-10-02 12:58:36
Ostatnia edycja: Radosław Jabłoński dnia: 2020-10-02 13:22:23

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności