Sąd Rejonowy w Zambrowie

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2014 r.

Nazwa wydziału

Pozostałość
na dzień
31.12.2013 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało na dzień 31.12.2014 r.

I Wydział Cywilny

249

2232 2233 248

II Wydział Karny

284

2974 2931 327

III Wydział Rodzinny
i Nieletnich

120

746 792 74

V Wydział Ksiąg Wieczystych

60

3331 3244 147

VI Zamiejscowy Wydział
Cywilny w Wysokiem Mazowieckiem

498 2648 3146 0

VII Zamiejscowy Wydział
Karny w Wysokiem Mazowieckiem

415 2499 2914 0

VIII Zamiejscowy Wydział
Rodzinny i Nieletnich w Wysokiem Mazowieckiem

211 608 819 0

IX Zamiejscowy Wydział
Ksiąg Wieczystych w Wysokiem Mazowieckiem

262 4569 4831 0
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2014-07-31 08:49
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2014-07-31 08:57:51
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2015-01-21 09:12:09

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności