Sąd Okręgowy w Łomży

Petycje

 OGŁOSZENIE

 W związku z tym, że do Sądu Rejonowego w Zambrowie  od 16 stycznia 2017 r. wpływają kolejne petycje dotyczące tej samej sprawy tj. o udostępnienie materiałów informacyjnych dotyczących tematyki kredytów „walutowych” sędziom Sądu Rejonowego w Zambrowie – w oparciu o art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 ze zm.) ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tego przedmiotu – na 1 miesiąc, licząc od dnia ogłoszenia.


Petycje jednostkowe

Petycje wielokrotne

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2017-02-10 08:14
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-02-10 08:15:36
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2018-10-30 09:15:28

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności