Sąd Rejonowy w Zambrowie

Informacja o stanie przyjmowanych spraw w 2018 r.

Nazwa wydziału

Pozostało na 31.12.2017 r.

Wpływ

 

Załatwienie

Pozostało na 31.12.2018 r.

I Wydział Cywilny

284

2333

2325

292

II Wydział Karny

328

2415

2409

334

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

103

749

762

90

V Wydział Ksiąg Wieczystych

128

4549

4584

93

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2018-07-20 13:22
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-07-20 13:24:55
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-01-29 12:13:58

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności