Sąd Rejonowy w Zambrowie

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2009 roku

Nazwa wydziału

Pozostało na koniec 2008 r.

Wpływ
w  2009 r.

Załatwienie
w 2009 r.

Pozostało na dzień 31.12.2009 r.

I Wydział Cywilny

100

1924

1892

132

II Wydział Karny

204

3250

3107

347

III Wydział Rodzinny
i Nieletnich

107

898

879

126

IV Wydział Pracy

21

224

237

8

V Wydział Ksiąg Wieczystych

79

6410

6017

472

Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-18 23:00
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-18 23:02:20
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-21 11:16:29

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności