Sąd Rejonowy w Zambrowie
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Rejonowego w Zambrowie

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
II K 235/17 3 2017-10-23 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II W 532/17 3 2017-10-23 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II W 533/17 3 2017-10-23 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II W 534/17 3 2017-10-23 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II W 581/17 3 2017-10-23 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II Ko 669/17 3 2017-10-23 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II Ko 665/17 3 2017-10-23 12:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 38/17 4 2017-10-23 15:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
III Nsm 96/17 4 2017-10-24 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
II W 554/17 3 2017-10-24 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 279/17 3 2017-10-24 09:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 277/17 3 2017-10-24 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II W 579/17 3 2017-10-24 09:25:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 161/17 3 2017-10-24 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RC 101/17 4 2017-10-24 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
II Kp 153/17 3 2017-10-24 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 276/17 3 2017-10-24 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
III RC 103/17 4 2017-10-24 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
II K 280/17 3 2017-10-24 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II W 487/17 3 2017-10-24 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RC 104/17 4 2017-10-24 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
II K 57/17 3 2017-10-24 10:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RC 112/17 4 2017-10-24 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
II K 248/17 3 2017-10-24 11:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RC 111/17 4 2017-10-24 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
II Kp 119/17 3 2017-10-24 11:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RC 110/17 4 2017-10-24 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
II W 526/17 3 2017-10-24 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II W 527/17 3 2017-10-24 12:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III Nsm 92/17 4 2017-10-24 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
II W 601/17 3 2017-10-24 13:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I Ns 274/17 4 2017-10-25 08:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 444/17 4 2017-10-25 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II W 408/17 3 2017-10-25 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II W 597/17 3 2017-10-25 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II W 407/17 3 2017-10-25 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 107/17 4 2017-10-25 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 247/17 4 2017-10-25 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II W 598/17 3 2017-10-25 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I C 315/16 upr. 4 2017-10-25 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 451/17 upr. 4 2017-10-25 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 434/17 4 2017-10-25 11:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 251/17 4 2017-10-25 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 59/17 4 2017-10-25 13:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 234/17 4 2017-10-25 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 267/17 4 2017-10-25 14:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II KP 147/17 3 2017-10-26 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I C 285/17 4 2017-10-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
II K 251/17 3 2017-10-26 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I Co 272/17 4 2017-10-26 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I Ns 232/17 4 2017-10-26 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I C 510/17 upr. 4 2017-10-26 11:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
II K 219/17 3 2017-10-26 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anna Iwanowska
Sędzia referent:
I C 550/17 upr. 4 2017-10-26 11:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I Cps 25/17 4 2017-10-26 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I C 505/17 upr. 4 2017-10-26 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I C 552/17 4 2017-10-26 12:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I C 442/17 4 2017-10-26 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
III RNs 115/17 4 2017-10-27 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
I N 368/16 3 2017-10-27 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
III RNs 116/17 4 2017-10-27 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III RNs 114/17 4 2017-10-27 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III RC 102/17 4 2017-10-27 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III RNs 113/17 4 2017-10-27 10:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
I C 249/17 3 2017-10-27 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
III RC 94/17 4 2017-10-27 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
I C 468/17 3 2017-10-27 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
III RCo 4 2017-10-27 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III Nsm 143/17 4 2017-10-27 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
I C 148/17 upr. 3 2017-10-27 12:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
III RNs 123/17 4 2017-10-27 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
I Co 239/17 3 2017-10-27 12:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
III RNs 118/17 4 2017-10-27 12:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III RNs 110/17 4 2017-10-27 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
I Co 229/17 3 2017-10-27 13:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I Ns 259/17 3 2017-10-27 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I C 506/17 upr. 3 2017-10-27 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I C 509/17 upr. 3 2017-10-27 14:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I C 578/16 3 2017-10-27 15:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I Cps 24/17 4 2017-10-30 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 107/17 upr. 4 2017-10-30 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 477/17 upr. 4 2017-10-30 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Cps 21/17 4 2017-10-30 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 494/17 upr. 4 2017-10-30 11:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 474/17 upr. 4 2017-10-30 11:35:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 491/17 upr. 4 2017-10-30 11:55:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 99/17 4 2017-10-30 12:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Co 237/17 4 2017-10-30 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 511/17 upr. 4 2017-10-30 13:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 504/17 upr. 4 2017-10-30 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 507/17 upr. 4 2017-10-30 14:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 379/17 4 2017-10-31 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I C 499/17 4 2017-10-31 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I C 409/17 upr. 4 2017-10-31 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I C 396/17 4 2017-10-31 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I C 5034/17 upr. 4 2017-10-31 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I C 548/17 4 2017-10-31 11:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I ns 269/17 4 2017-10-31 12:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I C 508/17 upr. 4 2017-10-31 13:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I Ns 273/17 4 2017-10-31 13:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I Ns 268/17 4 2017-10-31 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I Ns 218/17 4 2017-10-31 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I Ns 279/17 4 2017-10-31 15:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I C 522/17 upr. 4 2017-11-03 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I Ns 162/17 4 2017-11-03 09:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I C 512/17 upr. 4 2017-11-03 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I Ns 272/17 4 2017-11-03 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I C 525/17 upr. 4 2017-11-03 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I Ns 275/17 4 2017-11-03 11:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I C 545/17 upr. 4 2017-11-03 11:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I C 465/17 4 2017-11-03 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I C 419/17 upr. 4 2017-11-06 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I Cps 26/17 4 2017-11-06 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I C 349/17 upr. 4 2017-11-06 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I C 460/17 4 2017-11-06 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I C 440/17 4 2017-11-06 11:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I C 497/17 4 2017-11-06 11:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I Ns 396/16 4 2017-11-06 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I C 518/17 upr. 4 2017-11-06 13:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I C 519/17 upr. 4 2017-11-06 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I C 520/17 upr. 4 2017-11-06 14:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I C 526/17 upr. 4 2017-11-06 14:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I C 528/17 upr. 4 2017-11-06 15:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
III RC 122/16 4 2017-11-07 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III Nsm 50/17 4 2017-11-07 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III Nsm 102/17 4 2017-11-07 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III Nsm 116/17 4 2017-11-07 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III Nsm 69/17 4 2017-11-07 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III RC 59/17 4 2017-11-07 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III RC 36/17 4 2017-11-07 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
I C 514/17 upr. 4 2017-11-08 08:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 167/17 4 2017-11-08 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 311/17 4 2017-11-08 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 417/17 4 2017-11-08 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 244/17 4 2017-11-08 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 441/17 4 2017-11-08 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
III RC 85/17 4 2017-11-14 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III Nsm 140/17 4 2017-11-14 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III RC 86/17 4 2017-11-14 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III Nsm 67/17 4 2017-11-14 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III Nsm 136/17 4 2017-11-14 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III Nsm 135/17 4 2017-11-14 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III RC 68/17 4 2017-11-14 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III RC 91/17 4 2017-11-14 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
I Co 117/17 4 20217-10-30 13:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II W 503/17 3 29017-10-24 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Anna Iwanowska
Sędzia referent:
Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 22 40, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 22 40 wew. 47
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090