Sąd Rejonowy w Zambrowie
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Rejonowego w Zambrowie

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
II K 189/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-22 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 219/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-22 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 176/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-22 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 194/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-22 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 202/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-22 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 212/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-22 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 468/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-22 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 113/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-22 13:35:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 112/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-22 13:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 466/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-22 13:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 208/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-22 13:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 473/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-22 13:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 465/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-22 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 475/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-22 14:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 219/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-23 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I Cps 22/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-23 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I Ns 221/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-23 08:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I Ns 216/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-23 08:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I C 137/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-23 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I C 132/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-23 09:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I Co 360/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-23 10:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I C 338/18 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-23 11:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I Ns 175/17 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-23 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I C 87/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-23 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I Ns 220/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-23 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I Ns 223/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-23 14:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I Ns 224/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-23 14:25:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
II Ko 384/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-29 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kop 5/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-29 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 515/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-29 13:35:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 122/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-29 13:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 118/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-29 13:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 513/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-29 13:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 220/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-29 13:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 506/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-29 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 517/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-07-29 14:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 22 40, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 22 40 wew. 47
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090