Sąd Rejonowy w Zambrowie
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Rejonowego w Zambrowie

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
I Ns 11/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-25 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II K 36/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-25 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 175/18 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-25 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II K 44/18 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-25 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I C 11/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-25 10:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I C 13/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-25 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II W 538/18 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-25 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 346/18 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-25 11:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II W 538/18 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-25 11:49:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 50/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-25 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 178/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-25 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I C 354/18 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-25 12:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II K 45/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-25 12:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 1/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-25 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 81/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-25 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II K 37/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-25 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 1020/18 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-25 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 39/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-25 13:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 64/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-25 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 63/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-25 14:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II K 516/18 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-26 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RC 17/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-26 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RC 15/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-26 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 270/18 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-26 09:35:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RNs 17/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-26 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 44/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-26 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RNs 26/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-26 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RC 13/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-26 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RNs 22/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-26 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RNs 19/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-26 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 856/18 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-26 12:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III RNs 18/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-26 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 158/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-26 12:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 46/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-26 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III Nsm 21/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-26 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 51/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-26 13:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 57/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-26 13:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
II K 63/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-26 13:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Iwanowska
Sędzia referent:
III Nsm 29/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-26 13:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
III RNs 23/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-26 14:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
I C 246/18 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-27 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II K 512/18 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-27 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 101/17 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-27 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 294/18 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-27 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 94/17 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-27 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 94/17 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-27 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 41/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-27 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II K 43/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-27 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 4/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-27 12:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I C 32/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-27 12:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 257/17 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-27 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 331/16 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-27 13:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 31/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-27 13:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Co 26/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-27 13:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 86/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-27 14:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Co 77/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-27 14:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 100/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 08:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I Ns 45/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
II Ko 107/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
III Nsm 165/18 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 20/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 217/17 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 09:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
II K 26/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 29/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 25/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II Kp 41/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
III Nsm 7/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 31/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II Ko 168/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 09:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 69/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
II Ko 149/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
III Nsm 19/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 32/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II Kp 46/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II Ko 186/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
III Nsm 27/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II W 531/18 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 10:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 494/18 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 10:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II Ko 1027/18 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
III Nsm 26/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
I C 29/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
III Nsm 24/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 67/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 11:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I C 8/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
III Nsm 28/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
I C 15/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I C 30/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
III Nsm 34/19 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
I C 394/18 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
III RNs 76/18 2 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 13:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 241/18 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-28 15:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
II K 461/18 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-29 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 541/18 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-03-29 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 59/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-01 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II K 58/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-01 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I C 449/18 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-01 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I C 397/18 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-01 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II K 42/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-01 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 85/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-01 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 88/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-01 12:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 89/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-01 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 92/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-01 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I C 298/18 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-01 13:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 91/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-01 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II K 252/16 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-02 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 47/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-02 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 52/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-02 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II W 534/18 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-02 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II Kp 50/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-02 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II Ko 36/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-02 13:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II Ko 181/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-02 13:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 166/18 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-02 13:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II Ko 200/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-02 13:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 50/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-03 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II K 38/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-03 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I C 410/18 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-03 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 90/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-03 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II K 8/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-03 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 212/18 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-03 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II K 24/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-03 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II W 453/18 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-03 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II W 131/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-03 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I C 53/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-03 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Cps 10/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-03 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I C 48/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-03 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 6/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-03 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 73/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-05 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
II K 386/18 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-05 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 28/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-05 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
II K 48/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-05 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II Ko 193/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-05 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 68/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-05 10:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
II K 56/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-05 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I C 444/18 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-05 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
II K 510/18 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-05 11:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 42/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-05 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I C 16/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-05 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
II K 61/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-05 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II Ko 207/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-05 13:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II K 54/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-05 13:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
II Ko 40/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-05 13:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Marta Kołakowska
Sędzia referent:
I Ns 103/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-05 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I Co 7/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-05 14:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I Ns 104/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-05 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I Ns 163/18 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-05 14:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Tomasz Makaruk
Sędzia referent:
I Ns 96/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-08 08:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 293/18 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-08 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II Ko 201/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-08 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I Ns 346/18 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-08 09:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 11/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-08 09:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
I Ns 16/19 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-08 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
II W 82/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-08 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 53/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-08 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 58/19 1 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-08 13:35:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Stetkiewicz
Sędzia referent:
I C 354/18 3 ul. Aleja Wojska Polskiego 56 2019-04-08 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Karolina Malinowska-Krutul
Sędzia referent:
Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 22 40, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 22 40 wew. 47
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090