Sąd Rejonowy w Zambrowie
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Rejonowego w Zambrowie

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
I Ns 87/18 3 2018-05-21 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Karolina Malinowska - Krutul
Sędzia referent:
II K 115/18 1 2018-05-21 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
I Ns 105/18 3 2018-05-21 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Karolina Malinowska - Krutul
Sędzia referent:
II K 26/18 1 2018-05-21 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
I Ns 116/18 3 2018-05-21 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Karolina Malinowska - Krutul
Sędzia referent:
I Ns 119/18 3 2018-05-21 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Karolina Malinowska - Krutul
Sędzia referent:
I C 172/18 3 2018-05-21 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Karolina Malinowska - Krutul
Sędzia referent:
I Ns 84/18 3 2018-05-21 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Karolina Malinowska - Krutul
Sędzia referent:
I Ns 121/18 3 2018-05-21 11:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Karolina Malinowska - Krutul
Sędzia referent:
I Ns 89/18 3 2018-05-21 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Karolina Malinowska - Krutul
Sędzia referent:
II W 143/18 1 2018-05-21 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
I C 187/18 3 2018-05-21 12:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Karolina Malinowska - Krutul
Sędzia referent:
II K 312/17 1 2018-05-21 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Iwanowska
II K 305/17 1 2018-05-21 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
I Co 135/18 3 2018-05-21 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Karolina Malinowska - Krutul
Sędzia referent:
II W 31/18 1 2018-05-21 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
I Cps 18/18 3 2018-05-21 13:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Karolina Malinowska - Krutul
Sędzia referent:
II K 1023/17 1 2018-05-22 08:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Iwanowska
II K 131/16 1 2018-05-22 08:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Iwanowska
II K 221/17 1 2018-05-22 08:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Iwanowska
II Kp 61/18 1 2018-05-22 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
I C 96/18 3 2018-05-22 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I C 96/18 3 2018-05-22 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
II K 100/18 1 2018-05-22 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Iwanowska
III RC 40/18 2 2018-05-22 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
II K 333/16 1 2018-05-22 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II K 114/18 1 2018-05-22 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II K 116/18 1 2018-05-22 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
III RNs 46/18 2 2018-05-22 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
II Kop 6/18 1 2018-05-22 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II K 120/18 1 2018-05-22 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II K 84/18 1 2018-05-22 09:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Iwanowska
II K 123/18 1 2018-05-22 09:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
III RNs 45/18 2 2018-05-22 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
I Ns 118/17 3 2018-05-22 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I Ns 118/17 3 2018-05-22 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
II Ko 149/18 1 2018-05-22 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
III RC 6/18 2 2018-05-22 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
II Ko 272/18 1 2018-05-22 10:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Iwanowska
I Ns 156/16 3 2018-05-22 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
III RNs 51/18 2 2018-05-22 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
I Ns 156/16 3 2018-05-22 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
II W 17/18 1 2018-05-22 11:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Iwanowska
III Nsm 59/18 2 2018-05-22 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
II W 121/18 1 2018-05-22 11:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Iwanowska
I Ns 110/18 3 2018-05-22 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
III Nsm 51/18 2 2018-05-22 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
I Ns 110/18 3 2018-05-22 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
II K 12/18 1 2018-05-22 12:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Iwanowska
I Cps 16/18 3 2018-05-22 12:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I Cps 16/18 3 2018-05-22 12:20:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
III RC 44/18 2 2018-05-22 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
II K 4/18 1 2018-05-22 12:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Iwanowska
III RNs 55/18 2 2018-05-22 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
I C 34/18 3 2018-05-22 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I C 34/18 3 2018-05-22 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
II W 748/17 1 2018-05-22 13:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Iwanowska
III RNs 54/18 2 2018-05-22 13:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
I Ns 115/18 3 2018-05-22 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I Ns 115/18 3 2018-05-22 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I Ns 113/18 3 2018-05-22 13:55:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I Ns 113/18 3 2018-05-22 13:55:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I C 151/18 3 2018-05-22 14:05:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
I C 151/18 3 2018-05-22 14:05:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Paweł Płoński
Sędzia referent:
II W 26/18 1 2018-05-23 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II W 449/17 1 2018-05-23 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II W 32/18 1 2018-05-23 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II K 332/16 1 2018-05-23 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
III Nsm 43/18 2 2018-05-24 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
II K 164/16 1 2018-05-24 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
II Kp 57/18 1 2018-05-24 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
II Ko 227/18 1 2018-05-24 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
II Ko 238/18 1 2018-05-24 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
III Nsm 54/18 2 2018-05-24 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
II K 108/18 1 2018-05-24 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
II W 141/18 1 2018-05-24 09:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
III Nsm 85/17 2 2018-05-24 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
II W 137/18 1 2018-05-24 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
II Kp 59/18 1 2018-05-24 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
III RNs 53/18 2 2018-05-24 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
II Kp 60/18 1 2018-05-24 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
III RNs 47/18 2 2018-05-24 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
II Ko 280/18 1 2018-05-24 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
III Nsm 67/18 2 2018-05-24 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III Nsm 68/18 2 2018-05-24 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
II K 126/18 1 2018-05-25 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
II W 135/18 1 2018-05-25 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
II K 217/16 1 2018-05-25 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
II K 262/17 1 2018-05-25 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
II W 153/18 1 2018-05-25 11:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
II K 252/16 1 2018-05-25 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
II K 35/18 1 2018-05-28 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II W 144/18 1 2018-05-28 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II K 79/18 1 2018-05-28 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II Kp 77/18 1 2018-05-29 08:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Iwanowska
II Kp 77/18 1 2018-05-29 08:45:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Iwanowska
II Ko 315/18 1 2018-05-29 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II Kp 33/18 1 2018-05-29 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Iwanowska
II K 142/18 1 2018-05-29 08:55:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Iwanowska
II K 132/18 1 2018-05-29 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II K 121/18 1 2018-05-29 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
III Nsm 27/18 2 2018-05-29 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 214/17 1 2018-05-29 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Iwanowska
II K 131/18 1 2018-05-29 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II K 125/18 1 2018-05-29 09:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
II K 124/18 1 2018-05-29 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
III RC 24/18 2 2018-05-29 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II K 128/18 1 2018-05-29 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
II K 92/18 1 2018-05-29 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II K 133/18 1 2018-05-29 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
II Ko 228/18 1 2018-05-29 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II Ko 290/18 1 2018-05-29 09:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
II K 104/18 1 2018-05-29 09:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II K 98/18 1 2018-05-29 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
III Nsm 38/18 2 2018-05-29 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 143/18 1 2018-05-29 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
II K 137/18 1 2018-05-29 10:15:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
II K 97/18 1 2018-05-29 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II K 109/18 1 2018-05-29 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
III Nsm 32/18 2 2018-05-29 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II Kp 69/18 1 2018-05-29 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
II K 112/18 1 2018-05-29 10:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II Ko 269/18 1 2018-05-29 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II K 391/17 1 2018-05-29 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Iwanowska
III RC 134/17 2 2018-05-29 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Krzysztof Rzodkiewicz
Sędzia referent:
II Ko 281/18 1 2018-05-29 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Marta Kołakowska
II Ko 376/18 1 2018-05-29 11:05:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II K 144/18 1 2018-05-29 11:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Iwanowska
II W 103/18 1 2018-05-29 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Iwanowska
II K 293/17 1 2018-05-30 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II K 378/17 1 2018-05-30 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II K 385/17 1 2018-05-30 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II K 80/18 1 2018-05-30 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
II W 679/17 1 2018-05-30 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia referent: Anna Stetkiewicz
III RC 15/18 2 2018-06-06 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III RC 42/18 2 2018-06-06 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III Nsm 74/18 2 2018-06-06 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III Nsm 72/18 2 2018-06-06 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III Nsm 64/18 2 2018-06-06 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III Nsm 66/18 2 2018-06-06 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
III Nsm 60/18 2 2018-06-06 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia referent: Krzysztof Rzodkiewicz
Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 22 40, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 22 40 wew. 47
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090