Sąd Okręgowy w Łomży

Koordynator do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Zambrowie

 

KOORDYNATOR  DO  SPRAW  ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI   POTRZEBAMI

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) oraz  art. 22 i art. 31a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.  Dz.U. z 2020 r. poz.  365 ze zm.) na Koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Zambrowie została wyznaczona Pani Elżbieta Dąbkowska.

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do Sądu Rejonowego w Zambrowie , 
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
  • monitorowanie działalności Sądu Rejonowego w Zambrowie   w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt 
Elżbieta Dąbkowska
Koordynator do spraw dostępności
s Sąd Rejonowy w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 56 ,18-300 Zambrów
c  tel. 86 2712066
c e-mail: elzbieta.dabkowska@zambrow.sr.gov.pl

 

 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2020-09-18 14:58
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-09-18 15:00:19
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2020-09-18 15:09:19

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114