Sąd Rejonowy w Zambrowie

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2017 r.

Nazwa wydziału

Pozostało na 31.12.2016 r.

Wpływ

 

Załatwienie

Pozostało na 31.12.2017 r.

I Wydział Cywilny

242

2545

2503

284

II Wydział Karny

343

2568

2583

328

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

92

729

718

103

V Wydział Ksiąg Wieczystych

135

3110

3117

128

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2017-07-28 09:59
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-07-28 10:02:23
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2018-01-24 15:40:15

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności