Sąd Rejonowy w Zambrowie

Podstawa prawna

Status prawny – forma prawna jednostki

Skarb Państwa - jednostka budżetowa Sąd Rejonowy  w Zambrowie.

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych 

Organizacja jednostki

Sąd Rejonowy w Zambrowie został utworzony na podstawie rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych.

Sąd Rejonowy w Zambrowie należy do właściwości Sądu Okręgowego w Łomży i rozpoznaje sprawy wpływające z terenu miasta Zambrów oraz gmin: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów, Zawady.

Sąd Rejonowy w Zambrowie stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na postawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Sposób organizacji Sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych  i w szczególności: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowe (j2019 r. poz. 138).

Przedmiot działania

Sąd Rejonowy w Zambrowie sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, wykonuje również zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.

Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują sędziowie.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Sebastian Krupiński dnia: 2016-06-09 10:38
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-06-09 10:40:02
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-09-29 14:11:16

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności