Sąd Rejonowy w Zambrowie

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2013 r.

Nazwa wydziału

Pozostałść
na dzień
31.12.2012 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało na dzień 31.12.2013 r.

I Wydział Cywilny

187

1980 1918 249

II Wydział Karny

269

2790 2775 284

III Wydział  Rodzinny
 i Nieletnich

146

903 929 120

V Wydział Ksiąg Wieczystych

57

3254 3251 60

VI Zamiejscowy Wydział
Cywilny w Wysokiem Mazowieckiem

0 2769 2271 498

VII Zamiejscowy Wydział
Karny w Wysokiem Mazowieckiem

0 3038 2623 415

VIII Zamiejscowy Wydział
Rodzinny i Nieletnich w Wysokiem Mazowieckiem

0 874 663 211

IX Zamiejscowy Wydział
Ksiąg Wieczystych w Wysokiem Mazowieckiem

0 4348 4086 262

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2013-09-16 12:03
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2013-09-16 12:07:49
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2014-01-30 13:19:17

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności