Sąd Rejonowy w Zambrowie

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w I p. 2023 r.

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania
w I półroczu 2023 w Sądzie Rejonowym w Zambrowie

Nazwa wydziału

Pozostało na
31 grudnia 2022 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało na
30 czerwca 2023 r.

I Wydział Cywilny

316

995

1026

285

II Wydział Karny

281

1202

1227

256

III Wydział
Rodzinny i Nieletnich

100

417

421

96

V Wydział Ksiąg Wieczystych

181

2116

1720

577

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2023-08-08 08:57
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2023-08-08 08:59:43

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności