Sąd Rejonowy w Zambrowie

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2023 r.

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania
w 2023 w Sądzie Rejonowym w Zambrowie

Nazwa wydziału

Pozostało na
31 grudnia 2022 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało na
31 grudnia 2023 r.

I Wydział Cywilny

316

1955

1975

296

II Wydział Karny

281

2406

2398

289

III Wydział
Rodzinny i Nieletnich

100

750

753

97

V Wydział Ksiąg Wieczystych

181

4268

4317

132

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2023-08-08 08:57
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2023-08-08 08:59:43
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2024-01-23 15:03:15

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności