Sąd Okręgowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania I p. 2022 r.

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania

w I półroczu 2022 w Sądzie Rejonowym w Zambrowie

 

Nazwa wydziału

Pozostało

na 31 grudnia 2021 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało

na 30 czerwca 2022 r.

I Wydział Cywilny

335

1445

1102

678

II Wydział Karny

338

1353

1450

241

III Wydział
Rodzinny i Nieletnich

102

405

400

107

V Wydział Ksiąg Wieczystych

187

2103

2067

223

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2022-11-04 10:02
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2022-11-04 10:04:31

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności