Sąd Okręgowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2022 r.

 

Nazwa wydziału

Pozostało na
31 grudnia 2021 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało na
31 grudnia 2022 r.

I Wydział Cywilny

335

2513

2532

316

II Wydział Karny

338

2619

2676

281

III Wydział
Rodzinny i Nieletnich

102

794

796

100

V Wydział Ksiąg Wieczystych

187

3778

3784

181

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2022-11-04 10:02
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2022-11-04 10:04:31
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-02-16 14:35:59

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności