Sąd Rejonowy w Zambrowie

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2019 r.

Nazwa wydziału

Pozostało na 31.12.2018 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało na 31.12.2019 r.

I Wydział Cywilny

292

2123

2185

230

II Wydział Karny

334

2442

2487

289

III Wydział Rodzinny  i Nieletnich

90

752

681

161

V Wydział Ksiąg Wieczystych

93

4618

4512

199

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Sebastian Krupiński dnia: 2019-08-09 13:25
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2019-08-09 13:35:31
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2020-01-30 09:56:14

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności