Sąd Rejonowy w Zambrowie

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w I p. 2019 r.

Nazwa wydziału

Pozostało na 31.12.2018 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało na 30.06.2019r.

I Wydział Cywilny

292

1197

1214

275

II Wydział Karny

334

1260

1327

267

III Wydział Rodzinny  i Nieletnich

90

372

366

96

V Wydział Ksiąg Wieczystych

93

2585

2340

338

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Sebastian Krupiński dnia: 2019-08-09 13:25
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2019-08-09 13:35:31
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-08-09 13:38:01

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 22 40, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 22 40 wew. 47
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090