Sąd Rejonowy w Zambrowie

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2010 roku

Nazwa wydziału

Pozostało na koniec 2009 r.

Wpływ
w  2010 r.

Załatwienie
w 2010 r.

Pozostało na dzień 31.12.2010 r.

I Wydział Cywilny

132

2279

2215

196

II Wydział Karny

347

3094

3125

316

III Wydział  Rodzinny
 i Nieletnich

126

862

876

112

IV Wydział Pracy

8

405

383

30

V Wydział Ksiąg Wieczystych

472

5244

5159

557

Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-18 22:59
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-18 23:00:33
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-18 23:04:22

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności