Sąd Rejonowy w Zambrowie

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2011 roku

Nazwa wydziału Pozostało na koniec 2010 r. Wpływ
w 2011 r.
Załatwienie
w 2011 r.
Pozostało na dzień 31.12.2011 r.
I Wydz. Cywilny 196 2393 2454 135
II Wydz. Karny 316 3114 3062 368
III Wydz. Rodz. i Nielet. 112 782 779 115
IV Wydz. Pracy. 30 884 914 0
V Wydz. Ksiąg Wieczystych 557 2852 3258 151
Wytwarzający informację: dnia: 2008-09-23 14:30
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-09-23 14:31:53
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-18 22:57:51

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności