Sąd Rejonowy w Zambrowie

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w I p. 2020 r.

Nazwa wydziału

Pozostało

na 31.12.2019r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało

na 30.06.2020r.

I Wydział Cywilny

230

759

734

255

II Wydział Karny

289

1112

938

463

III Wydział Rodzinny  i Nieletnich

161

290

334

117

V Wydział Ksiąg Wieczystych

199

1932

1823

308

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2020-08-05 15:08
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-08-05 15:10:52

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 31 07 wew. 0
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090