Sąd Okręgowy w Łomży

Pozostałe wzory i formularze

Załączniki

 1. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach typ 1 język polski (2014-05-15 15:10) - (rtf) - 119 KB
 2. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach typ 2 język polski (2014-05-28 09:07) - (pdf) - 194 KB
 3. Pozew o rozwód język polski (2019-09-18 14:06) - (doc) - 35 KB
 4. Pozew o separację język polski (2019-09-18 14:06) - (doc) - 31 KB
 5. Wniosek o ubezwłasnowolnienie język polski (2024-03-13 14:42) - (doc) - 34 KB
 6. Wniosek o uznanie orzeczenia zagranicznego język polski (2019-09-18 14:07) - (rtf) - 65 KB
 7. Wniosek o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem język polski (2019-09-18 14:04) - (doc) - 24 KB
 8. Wniosek o wydanie odpisu wyroku język polski (2019-09-18 14:05) - (doc) - 24 KB
 9. Wniosek o wydanie świadectwa (art. 39 Rozp. Rady Europy 44/2001) język polski (2012-05-11 17:50) - (doc) - 26 KB
 10. Wniosek o wydanie świadectwa (art. 41 Rozp. Rady Europy 44/2001) język polski (2012-05-11 17:50) - (doc) - 25 KB
 11. Wniosek na udzielenie pozwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego język polski (2017-12-06 08:11) - (doc) - 41 KB
 12. Oświadczenie o udzieleniu zgody skazanemu na odbywanie przez niego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego język polski (2017-12-06 08:11) - (pdf) - 167 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Joanna Edyta Jastrzębska dnia: 2009-10-07 11:05
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2009-10-07 11:17:36
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2019-09-18 14:08:15

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności