Sąd Okręgowy w Łomży

Biuro Obsługi Interesantów / Czytelnia Akt

Siedziba BOI - budynek Sądu Okręgowego w Łomży ul. Dworna 16 , pokój nr 10

Godziny  przyjęć interesantów:

Poniedziałek:                8.00 – 18.00
Wtorek – Piątek:           8.00 – 15.30

Czytelnia akt obsługuje Interesantów 

Poniedziałek:                8.00 – 17.15
Wtorek – Piątek:           8.00 – 15.00

Kontakt  telefoniczny: 86 215 42 48
E-mail: boi@lomza.so.gov.pl 

Do zadań Biura należy w szczególności:

 1. Przyjmowanie interesantów oraz udzielanie informacji o stanie i biegu spraw;
 2. Informowanie o:
  • sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy składać przy wnoszeniu sprawy,
  • kosztach sądowych,
  • sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,
  • przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu,
  • rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wnoszenia,
  • terminach i miejscach rozpraw,
  • treści orzeczeń I i II instancji
   
 3. Udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich i notarialnych;
 4. Udostępnianie formularzy i wzorów pism;
 5. Przyjmowanie wniosków o rejestrację konta w Portalu Informacyjnym.
 6. Udostępnianie osobom uprawnionym akt spraw rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Łomży w wydziałach:
  • I Cywilnym
  • II Karnym wraz z Sekcją Penitencjarną
  • III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
   
 7. Udostępnianie osobom uprawnionym do zapoznania się zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w sprawach cywilnych.

Załączniki

 1. Treść zarządzenia (2014-05-09 12:32) - (pdf) - 0,2MB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Dorota Obrycka dnia: 2013-02-07 13:02
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2013-02-07 13:05:03
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2021-07-05 14:36:20

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności