Sąd Okręgowy w Łomży

Oddział Finansowy

Kierownik Oddziału: Małgorzata Malinowska

tel telefon: 86 215 42 71
mail adres email: finanse1@lomza.so.gov.pl
home pokój: 13 budynek C

Do zakresu działania oddziału należą w szczególności:

 • opracowywanie budżetu sądów w danym okręgu sądowym oraz projektu budżetu sądu okręgowego;
 • wykonywanie budżetu sądów w danym okręgu sądowym oraz budżetu sądu okręgowego;
 • kontrola przestrzegania w danym okręgu sądowym zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;
 • prowadzenie rachunkowości sądu okręgowego;
 • sprawy zaopatrzenia sądu okręgowego w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu;
 • administrowanie nieruchomościami sądu okręgowego;
 • sprawy dotyczące gospodarki środkami transportowymi;
 • sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w sądzie okręgowym i nadzór nad tymi sprawami w jednostkach podległych;
 • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;
 • prowadzenie sekretariatu dyrektora sądu.

 

Sekcja Gospodarcza

Kierownik Sekcji: 

tel telefon: 86 215 42 73
mail adres email: gospod@lomza.so.gov.pl
home pokój: 17 budynek C

 

Do zakresu działania Sekcji należą w szczególności:

 • sprawy zaopatrzenia sądu okręgowego i sądów rejonowych w okręgu, w których dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży realizuje zadania dyrektora zgodnie z art. 21a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.217 ze z późn. zm.), w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu;
 • sprawy dotyczące gospodarki środkami transportowymi;
 • administrowanie nieruchomościami Sądu Okręgowego w Łomży i sądów rejonowych w okręgu, w których dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży realizuje zadania dyrektora zgodnie z art. 21a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.217 ze z późn. zm.);
 • sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w sądzie okręgowym i w sądach rejonowych w okręgu, w których dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży realizuje zadania dyrektora zgodnie z art. 21a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.217 ze z późn. zm.);
 • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych Sądu Okręgowego w Łomży i sądów rejonowych w okręgu, w których dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży realizuje zadania dyrektora zgodnie z art. 21a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.217 ze z późn. zm.);
 • prowadzenie działalności inwestycyjnej i remontowej sądów, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów;
 • prowadzenie spraw dotyczących realizacji zamówień publicznych;
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, gospodarką wytwarzanymi odpadami;
 • współpraca z pozostałymi komórkami sądu i stanowiskami samodzielnymi w zakresie realizacji przypisanych zadań.
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: dnia: 2008-09-15 12:57
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-09-15 12:58:15
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2024-03-12 13:43:08

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności