Sąd Okręgowy w Łomży

Oddział Finansowy

Kierownik Oddziału: Małgorzata Malinowska

tel telefon: 86 215 42 71
mail adres email: finanse1@lomza.so.gov.pl
home pokój: 13 budynek C

Do zakresu działania oddziału należą w szczególności:

  • opracowywanie budżetu sądów w danym okręgu sądowym oraz projektu budżetu sądu okręgowego;
  • wykonywanie budżetu sądów w danym okręgu sądowym oraz budżetu sądu okręgowego;
  • kontrola przestrzegania w danym okręgu sądowym zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;
  • prowadzenie rachunkowości sądu okręgowego;
  • sprawy zaopatrzenia sądu okręgowego w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu;
  • administrowanie nieruchomościami sądu okręgowego;
  • sprawy dotyczące gospodarki środkami transportowymi;
  • sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w sądzie okręgowym i nadzór nad tymi sprawami w jednostkach podległych;
  • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych
  • prowadzenie sekretariatu dyrektora sądu.
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: dnia: 2008-09-15 12:57
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-09-15 12:58:15
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2022-01-31 08:29:47

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności