Sąd Okręgowy w Łomży

Ogłoszenie z art. 88b usp

Stosownie do art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.365 z późn. zm.) właściwy prezes sądu ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o pierwszych i kolejnych powołaniach sędziów sądu, którym kieruje. Ogłoszenie zawiera informację o:

  1. organie powołującym oraz wnioskującym o powołanie;
  2. dacie powołania;
  3. miejscu służbowym (siedzibie sędziego).

Informacja o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Okręgowego w Łomży.

Błażejczyk Beata
Guziejko Stanisław
Kozikowska Wiesława
Leszczewski Jan
Makaruk Tomasz
Małachowska Jolanta
Mieczkowska Małgorzata
Pardo Jolanta
Piorunek Edyta Dorota
Rawa Joanna
Tańcula Janusz 
Waldziński Cezary 
Wyszyński Janusz

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2020-03-13 13:21
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-03-13 13:22:35
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2022-12-30 07:34:34

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności