Sąd Okręgowy w Łomży

Ogłoszenie z art. 88b usp

Stosownie do art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.365 z późn. zm.) właściwy prezes sądu ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o pierwszych i kolejnych powołaniach sędziów sądu, którym kieruje. Ogłoszenie zawiera informację o:

  1. organie powołującym oraz wnioskującym o powołanie;
  2. dacie powołania;
  3. miejscu służbowym (siedzibie sędziego).

Informacja o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Okręgowego w Łomży.

Błażejczyk Beata
Guziejko Stanisław
Kozikowska Wiesława
Leszczewski Jan
Makaruk Tomasz
Małachowska Jolanta
Mieczkowska Małgorzata
Pardo Jolanta
Piorunek Edyta Dorota
Rawa Joanna
Tańcula Janusz 
Waldziński Cezary 
Wójcicki Włodzimierz 
Wyszyński Janusz

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2020-03-13 13:21
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-03-13 13:22:35
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2022-11-23 12:27:30

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności