Sąd Okręgowy w Łomży

Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału: Dorota Obrycka

call telefon: 86 215 42 52
mail adres email: kadry@lomza.so.gov.pl
home pokój: 21

Biuro podawcze
call telefon: 86 215 42 45
home pokój: 21

Informatycy
call telefon: 86 215 42 57
mail adres email: informatycy@lomza.so.gov.pl
home pokój: 11


Do zakresu działania oddziału należą w szczególności:

 • sprawy organizacyjne sądu okręgowego;
 • sprawy etatowe i osobowe pracowników sądu okręgowego z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów.
 • nadzór nad sprawami kadrowymi należącymi do zakresu działania jednostek podległych;
 • sprawy dyscyplinarne;
 • sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu okręgowego;
 • sprawy ławników, biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, lekarzy sądowych, syndyków upadłości i mediatorów;
 • prowadzenie sekretariatów prezesa i wiceprezesa(ów);
 • sprawy ławników, biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, lekarzy sądowych, syndyków upadłości, mediatorów;
 • prowadzenie biura podawczego, biblioteki i ewidencji depozytów;
 • nadzór nad działalnością utworzonego przy sądzie okręgowym punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego;
 • nadzór nad archiwum zakładowym;
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw , wydanych orzeczeniach i przestępczości;
 • prowadzenie BIura Podawczego.
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: dnia: 2008-09-15 12:48
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-09-15 12:52:43
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2024-02-13 11:18:26

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności