Sąd Okręgowy w Łomży

Kolegium Sądu

Skład Kolegium Sądu Okręgowego w Łomży 

 1. Leszczewski Jan - Prezes Sądu Okręgowego  w Łomży
 2. Iwanowska Anna KatarzynaPrezes Sądu Rejonowego  w Zambrowie
 3. Kłapeć-Kalinowska Ewa Agnieszka - Prezes Sądu Rejonowego w Łomży
 4. Skrodzka Agnieszka - Prezes Sądu Rejonowego w Grajewie
 5. Pacewicz Edyta - Prezes Sądu Rejonowego  w Wysokiem Mazowieckiem

 

Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych, a ponadto:

 1. wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków;
 2. opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu okręgowego i sędziów sądów rejonowych;
 3. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
 4. wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1;
 5. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;
 6. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;
 7. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zgromadzeniu ogólnym sędziów tego sądu.

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-17 08:45
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-17 08:54:14
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2023-01-11 10:10:33

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności