Sąd Okręgowy w Łomży

Archiwa

W Archiwum Sądu Okręgowego  w Łomży przechowywane są:

  1. akta spraw sądowych rozpoznanych w Sądzie Okręgowym w Łomży w pierwszej instancji;
  2.  dokumentacja archiwalna wytworzona w poszczególnych komórkach sądu.

Zasoby archiwalne udostępniane są upoważnionym osobom.

Okresy  przechowywania akt spraw sądowych regulują odrębne przepisy  tj. rozporządzenie

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: dnia: 2006-11-14 09:02
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2006-11-14 09:09:31
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2017-12-27 11:54:10

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności