Sąd Rejonowy w Łomży

XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie

Prowadzi księgi wieczyste oraz inne sprawy cywilne z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

 

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU: Starszy Referendarz Sądowy Marek Kruszyński

tel telefon: 86 272 21 87 wew. 22


KIEROWNIK SEKRETARIATU: Beata Borawska

tel telefon: 86 272 21 87 wew. 21
mail adres e-mail: g.wksiag@lomza.sr.gov.pl
home godziny urzędowania

home lokalizacja: ul. Mickiewicza 10c19-200 Grajewo

 

W XI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzi się następujące księgi biurowe i inne urządzenia ewidencyjne [st]:

1. repertorium ksiąg wieczystych ("Rep. Kw"), do którego wpisuje się księgi wieczyste z chwilą jej założenia lub z chwilą przejęcia księgi wieczystej z innego sądu.

2. repertorium zbioru dokumentów ("Rep. Zd"), do którego się w szczególności zbiory dokumentów przejęte z innego sądu.

3. repertorium archiwum ("Rep. Ar"), do którego wpisuje się zamknięte księgi wieczyste

4. dziennik ksiąg wieczystych ("Dz. Kw"), do którego wpisuje się:

  • wnioski o założenie księgi wieczystej;
  • inne wnioski o wpisy w księdze wieczystej;
  • wnioski o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt księgi wieczystej;
  • skargi na wpisy dokonane przez referendarzy sądowych i inne środki odwoławcze od dokonanych wpisów;
  • skargi na orzeczenie referendarzy sądowych
  • zawiadomienia właściwego organu ewidencji gruntów i budynków o niezgodności danych z ewidencji, z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej;
  • zawiadomienia sądów, organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego o zmianie właściciela nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta;
  • inne sprawy wszczęte z urzędu

5. dziennik zbioru dokumentów ("Dz. Zd"), do którego wpisuje się wnioski o złożenie dokumentów do zbioru i środki odwoławcze od postanowień w sprawie złożenia dokumentów do zbioru.

6. dziennik odpisów ("Dz. Odp"), do którego wpisuje się wnioski o wydanie odpisu księgi wieczystej, dokumentów znajdujących się w aktach księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz wypisów aktów notarialnych, a także wnioski o wydanie zaświadczeń z ksiąg zamkniętych i ksiąg dawnych

7. dziennik korespondencji ogólnej, w którym rejestruje się te pisma, które nie podlegają wpisaniu do innych urządzeń ewidencyjnych, a w szczególności pisma mylnie skierowane, które należy przekazać do innych sądów (wydziałów) oraz pisma o udzielenie informacji i inne pisma, które nie są wnioskami wieczystoksięgowymi.

8. kartotekę "spis właścicieli nieruchomości";

9. kartotekę "spis uprawnionych do własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej";

10. kontrolkę wysyłanych akt;

11. kontrolkę postępowania odwoławczego.

Powyższe zestawienie sporządzono na podstawie § 240, § 242, § 243, § 244, § 251, § 252, § 257 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r., w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urzęd. M.S. 03 Nr 5 poz. 22)

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2013-01-02 11:08
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2013-01-02 11:10:37
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2013-03-01 09:10:39

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności